Επισημάνσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί του Εθνικού προγράμματος Ανάπτυξης

Κατόπιν μελέτης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, από τη Μόνιμη Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας – Επιχειρηματικότητας – Καινοτομίας, το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με επιστολή του προς τον υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, παραθέτει κριτικές επισημάνσεις επί των αναπτυξιακών αναγκών καθώς και προτάσεις επί των αναπτυξιακών στόχων, όπως αυτές προέκυψαν από συναδέλφους μηχανικούς, με εμπειρία στο χώρο του επιχειρείν και στη διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι στο Πρόγραμμα υποεκτιμάται η διάσταση της Ελληνική Οικονομίας σαν μέρος της Ευρωπαϊκής. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει πιο σαφής και λεπτομερής τόσο ο στρατηγικός όσο και ο επιχειρησιακά εφαρμόσιμος χαρακτήρας του προτεινόμενου υποδείγματος, καθώς και να γίνει εμφανής η αναφορά στην απεξάρτηση της οικονομίας από το μονοδιάστατο μοντέλο των υπηρεσιών και του τουρισμού και να δοθεί έμφαση στην μεταποιητική και παραγωγική δραστηριότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση άσκησης της οικονομική πολιτικής των επόμενων χρόνων αποτελεί η επίσπευση και ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης του νέου ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης και άλλων παρεμβάσεων της ΕΕ.

Δείτε αναλυτικά τις επισημάνσεις καθώς και τις προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΔΩ.

Comments are closed