ΕΣΠΑ: Επιστολή ΤΕΕ/ΤΚΜ για την επιλεξιμότητα συμβάσεων με εταιρίες του εξωτερικού

Πηγή εικόνας: negativespace.co CC0 License

Αίτημα για τροποποίηση ή ερμηνεία διατύπωσης στις Αναλυτικές Προσκλήσεις των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ, στις οποίες συμμετέχουν ως Δικαιούχοι και επιχειρήσεις μηχανικών για τη δυνατότητα προμήθειας εξοπλισμού μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΚΜ στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη.

Στη σχετική επιστολή  ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης, μεταξύ άλλων αναφέρει: «Η διατύπωση θεωρούμε ότι δημιουργεί δυσκολίες στην εφαρμογή της, δεδομένου ότι, αποκλείονται Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού (Leasing), οι οποίες δεν έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα (με άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος) ενώ λειτουργούν νομίμως στην Ε.Ε. κάτι, που κατά τη γνώμη μας, αντίκειται τόσο στην επιχειρηματική λογική όσο και στους κανονισμούς της Ε.Ε. Ήδη ορισμένες επιχειρήσεις έχουν προβεί σε αγορά εξοπλισμού, από αναγνωρισμένες, στη χώρα τους εταιρείες Leasing, που σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν μάλιστα εταιρείες αναγνωρισμένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων, αλλά οι σχετικές δαπάνες τους δεν θεωρούνται επιλέξιμες».

Διαβάστε αναλυτικά την επιστολή ΕΔΩ

Comments are closed