Επιστολή ΤΕΕ/ΤΚΜ στον υπουργό Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση διαδικασιών εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενων έργων

Την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων επισημαίνει με επιστολή του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κώστα Τσιάρα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Όπως τονίζεται στην επιστολή, θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την έγκαιρη απορρόφηση ενωσιακών πόρων που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα του Δημοσίου και των ΟΤΑ. Η άμεση υλοποίηση τέτοιων έργων, ιδιαίτερα σήμερα εν μέσω των αντίξοων συνθηκών που έχει δημιουργήσει η παρατεταμένη οικονομική κρίση και η πανδημία του COVID-19, θα έχει επιπλέον όφελος για την χώρα λόγω της συμβολής τους στην αναθέρμανση της οικονομίας.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι η παρ. 3 του αρθ. 324 του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α/29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.», που προβλέπει τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας για τις συγχρηματοδοτούμενες από ενωσιακούς πόρους συμβάσεις, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, χωρίς ΦΠΑ, υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000€, είναι πιθανόν να επιβραδύνει την διαδικασία συμβασιοποίησης μιας σημαντικής κατηγορίας συγχρηματοδοτούμενων έργων, με κίνδυνο την μη έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών εκτέλεσης και την απώλεια ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή προς τον υπουργό Δικαιοσύνης ΕΔΩ

Comments are closed