Επιστολή του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο ΥΠΕΝ για τις μετρήσεις καταναλώσεων αερίου

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ με επιστολή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, μετά από εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας, αναδεικνύει τα προβλήματα μετρήσεων που εντοπίζονται αναφορικά με τις καταναλώσεις αερίου, καταθέτοντας παράλληλα προτάσεις αντιμετώπισής τους.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή που υπογράφει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης επισημαίνεται πως πρόσφατα εμφανίστηκαν περιπτώσεις μετρητών, οικιακών και μη, που εμφανίζουν βλάβες και δυσκολεύουν την ορθή αποτύπωση των καταναλώσεων. Το πρόβλημα αυτό επιχειρήθηκε να λυθεί αρχικά με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 2794/30.06.21), όπου προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ο Εξοπλισμός Μέτρησης έχει υποστεί φθορά από φυσικά αίτια ή εξωτερική παρέμβαση, η ένδειξή του θεωρείται αβάσιμη και πραγματοποιείται εκτίμηση της παραδοθείσας ποσότητας αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού Μετρήσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 20 η εκτίμηση της παραδοθείσας ποσότητας Φυσικού Αερίου πραγματοποιείται βάσει της εκτιμώμενης Ετήσιας Κατανάλωσης του Σημείου Παράδοσης, σύμφωνα με το μέσο όρο κατανάλωσης του Τελικού Πελάτη βάσει ιστορικού κατανάλωσης των πέντε τελευταίων ετών.

Όπως υπογραμμίζει στην επιστολή του το ΤΕΕ/ΤΚΜ, «ο υπολογισμός αυτός δημιουργεί στρεβλώσεις σε περιπτώσεις όπου, στο διάστημα των πέντε ετών, έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που οδηγούν σε μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου. Ως εκ τούτου η κατανάλωση στο διάστημα που ελέγχεται θα είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με προηγουμένων ετών, με αποτέλεσμα ο προσδιορισμός του μέσου όρου να οδηγεί σε πλασματικά αποτελέσματα επιβαρύνοντας αδίκως τον τελικό καταναλωτή».

Το Επιμελητήριο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, προτείνει, σε περιπτώσεις όπου τεκμηριωμένα αποδεικνύεται ότι έχουν υλοποιηθεί παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. ύπαρξη πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης πριν και μετά τις παρεμβάσεις) και αυτό αποτυπώνεται και στις καταναλώσεις των επομένων ετών (αισθητή μείωση των καταναλώσεων ανά έτος), να λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του μέσου όρου μόνον οι καταναλώσεις των ετών που έπονται των παρεμβάσεων. Μάλιστα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ αναδεικνύει και περιπτώσεις όπου πολίτες ακολούθησαν την δικαστική οδό, αλλά «και εκεί οι προσπάθειες τους δεν απέδωσαν, δεδομένου ότι ο νόμος είναι δεσμευτικός και δεν δίνει περιθώρια δικαίωσης, αφήνοντας τους πολίτες με ένα ξεκάθαρο αίσθημα αδικίας».

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει τα εξής μέτρα:

  • Την έκδοση εγκυκλίου από τον υπουργό για την άμεση διευθέτηση του παραπάνω ζητήματος
  • Την έκδοση νέας απόφασης με επικαιροποίηση του τρόπου υπολογισμού που περιγράφεται στην απόφαση υπ’ αρ. 125/2018 για εκτίμηση των καταναλώσεων, όπου θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και τα κλιματολογικά δεδομένα κάθε περιόδου (ενδεικτικά με χρήση βαθμοημερών στις σχετικές εξισώσεις) για να συνεκτιμούνται και περίοδοι όπως ο φετινός χειμώνας, οι θερμοκρασίες του οποίου είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της κατανάλωσης για θέρμανση.

Comments are closed