Επιστολή στο ΤΕΕ για την αναδρομική υπαγωγή στην ασφάλιση

O πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, κ. Γιώργος Τσακούμης απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο του ΤΕΕ, κ. Γιώργο Στασινό με την οποία ζητεί την παρέμβαση του ΤΕΕ, στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνιών Υποθέσεων, με σκοπό να λυθεί το ζήτημα αναδρομικής υπαγωγής στην ασφάλιση πλήθους μηχανικών για το κρίσιμο διάστημα από 1.8.2010 έως 31.12.2016.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Τσακούμης, «Ενόψει της συζήτησης του νομοσχεδίου για την τροποποίηση διατάξεων κοινωνικής ασφάλισης και στο πλαίσιο του διαλόγου που έχει ήδη ανοιχθεί με το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνιών Υποθέσεων για το ζήτημα της εφαρμογής του άρθρου 18 παρ. 3 ν. 3863/2010 περί υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση του εντασσόμενου στον ΕΦΚΑ ΟΑΕΕ των μηχανικών που ασκούν παράλληλα μη συναφή με την επαγγελματική ιδιότητα του μηχανικού δραστηριότητα, θεωρούμε ότι είναι ευκαιρία να δοθεί μια οριστική λύση στο πρόβλημα που ταλαιπωρεί και επιβαρύνει πολλούς συναδέλφους».

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την επιστολή.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΕΕ

Comments are closed