Επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Αφρική της ετήσιας δαπάνης 45 δισ. δολαρίων σε υποδομές.

Ειδική εκδήλωση συνδιοργανώνουν το ΤΕΕ/ΤΚΜ και το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης, για τις ευκαιρίες επιχειρηματικής και επαγγελματικής δραστηριοποίησης σε μια ήπειρο που δαπανά 45 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές ετησίως, ενώ εκτιμάται πως για να ανταποκριθεί στις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες, το νούμερο αυτό θα πρέπει να υπερβεί τα 90 δισεκατομμύρια κατ` έτος για μία δεκαετία τουλάχιστον. Τα 2/3 αυτού του ποσού αφορούν σε σχεδιαζόμενες επενδύσεις και το 1/3 σε εργασίες συντήρησης.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, η σχετική ενημερωτική εσπερίδα με τίτλο “Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στους τομείς ενέργειας, τεχνολογίας και κατασκευών στην Υποσαχάρια Αφρική” θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, ώρα 17.00, στο αμφιθέατρο του Τμήματος (Μ.Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη).

Σημαντικά στοιχεία που αξίζει κανείς να γνωρίζει, είναι πως στην αφρικανική ήπειρο βρίσκονται οι πρώτες έξι ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες παγκοσμίως, ενώ κατά μέσο όρο, οι οικονομία της Αφρικής εμφανίζει σταθερή ετήσια ανάπτυξη 4% τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα η υποσαχάρια Αφρική αποτελεί ανερχόμενη δύναμη στην παγκόσμια οικονομία και πολλές μελέτες επισημαίνουν ότι αρκετές από τις χώρες της περιοχής προσφέρουν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες σε συγκεκριμένους τομείς λόγω των αναγκών  για εκσυγχρονισμό υποδομών, τεχνολογική εξέλιξη και γενικότερα, αναβάθμιση βιοτικού επιπέδου.

Οι έντονες πιέσεις που δέχονται οι ελληνικές εταιρίες λόγω της ύφεσης οδηγούν στην αναζήτηση νέων αγορών, συνεργασιών και συμπράξεων και η Υποσαχάρια Αφρική μπορεί να αποτελέσει πρόσφορη διέξοδο τόσο για τις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών όσο και για την παραγωγική δραστηριότητα και τις επενδύσεις.

Στην εσπερίδα θα γίνει, πρώτον, μια γενική παρουσίαση για την πορεία της οικονομίας των χώρων της Υποσαχάριας Αφρικής, την πολιτική κατάσταση και εκτιμήσεις για μελλοντικές εξελίξεις και δεύτερον, παρουσιάσεις  από επιχειρηματίες που έχουν πλούσια εμπειρία στους κλάδους των κατασκευών, τεχνολογίας και ενέργειας,   τις δυνατότητες συμπράξεων με τοπικούς εταίρους, τις προοπτικές  κλπ.

Θα ακολουθήσουν, συζήτηση και κατ’ ιδίαν επαφές.

Το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης, που ιδρύθηκε το 1999, εκπροσωπεί τις ελληνικές εταιρίες και επιχειρήσεις που διατηρούν εμπορικές σχέσεις, έχουν δεσμούς, είτε ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των εργασιών τους στην αφρικανική ήπειρο. Το Διοικητικό του Συμβούλιο απαρτίζεται από σημαντικούς επιχειρηματίες που δρουν στην Αφρική και  Επίτιμους Προξένους Αφρικανικών χωρών.

Πρωταρχικός σκοπός του Επιμελητηρίου είναι η προώθηση και ενδυνάμωση των διμερών οικονομικών και πολιτιστικών δεσμών σε όλα τα πεδία μεταξύ των αφρικανικών χωρών και της Ελλάδας. Επίσης, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου,www.helafricanchamber.gr υπάρχει ένα βασικό εργαλείο για την παροχή υπηρεσιών. Είναι η ηλεκτρονική εφαρμογή  “Africa at a Glance” όπου περιλαμβάνονται λεπτομερείς πληροφορίες για το οικονομικό περιβάλλον κάθε χώρας της Αφρικής, οι εμπορικές δραστηριότητες κάθε χώρας, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές καθώς επίσης και άλλες ενημερωτικές πληροφορίες που μπορούν να διευκολύνουν τα μέλη του Επιμελητηρίου.

Comments are closed