Επιχειρηματική αποστολή στη Σερβία

Print

Σε συνέχεια της συνεργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το αντίστοιχο Υπουργείο Περιβαλλοντικής Προστασίας της Σερβίας, το διήμερο 28-29 Μαρτίου 2019 διοργανώνεται επιχειρηματική αποστολή με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλο.

Σκοπός της αποστολής είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και των κατασκευών, καθώς και στη συνακόλουθη προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι κύριοι θεματικοί τομείς της επιχειρηματικής αποστολής, αφορούν σε τεχνολογίες περιβάλλοντος  με έμφαση στη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλητων, καθώς και στη διαχείριση υδάτινων πόρων.

Οι ενδιαφέρομενες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον ως τις 8 Μαρτίου, στο e-mail: p.varelidis@prv.ypeka.gr

Σημειώνεται, ότι τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής βαρύνουν τους συμμετέχοντες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στο τηλ. 2131513271 (κ. Βαρελίδης).

Comments are closed