Επτά Μονάδες Βιοαποβλήτων στην Κεντρική Μακεδονία

Επτά νέες Μονάδες Επεξεργασίας Βιαποβλήτων θα δημιουργήσει ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδίου για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων.

Οι μονάδες αυτές θα δημιουργηθούν σε Θεσσαλονίκη, Πιερία, Πέλλα, Κιλκίς και Χαλκιδική, από τις αρχές του 2020. Τη σύμβαση των μελετών των παραπάνω έργων, υπέγραψαν ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ, Μιχάλης Γεράνης και οι εκπρόσωποι της αναδόχου κοινοπραξίας.

Όσον αφορά στη χωροθέτηση των νέων μονάδων ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ, διευκρίνισε πως κάποιες θα γίνουν δίπλα από τους ΧΥΤΑ, ή κοντά στις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ). Υπογράμμισε όμως, ότι  οι μελέτες θα δείξουν τους κατάλληλους χώρους με βάση την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Ως «βιολογικά απόβλητα» ή «βιοαπορρίμματα» ή «βιοαπόβλητα» ορίζονται τα απόβλητα από κήπους και πάρκα, τα απορρίµµατα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις οµαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις µεταποίησης τροφίµων.

Η παραγωγή και η ποσοστιαία σύνθεση των βιοαποβλήτων ως προς τα αστικά στερεά απόβλητα διαφοροποιείται μεταξύ των χωρών και εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους όπως οι συνθήκες ζωής του πληθυσμού, το βιοτικό επίπεδο, οι καταναλωτικές συνήθειες καθώς και το επίπεδο της τεχνολογικής προόδου της εκάστοτε χώρας. Τα βιοαπόβλητα αποτελούν κατά μέσο όρο το 32% της συνολικής παραγόμενης ποσότητας αστικών στερεών αποβλήτων στην ΕΕ ενώ στην περίπτωσης της Ελλάδας η αντίστοιχη ποσοστιαία σύνθεση ανέρχεται περίπου στο 40%.

 

 

 

Comments are closed