Εργασία στο εξωτερικό και ο βραχνάς των εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ

του Βασίλη Εβρένογλου*

TSMEDEΗ παρατεταμένη οικονομική κρίση οδηγεί έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό μηχανικών να αναζητήσουν ευκαιρίες εργασίας στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι νέοι συνάδελφοι, οι οποίοι δεν μπορούν να εργαστούν στην Ελλάδα, στο αντικείμενο που έχουν σπουδάσει και αποφασίζουν να εργαστούν στο εξωτερικό, τουλάχιστον έως ότου  ανακάμψει η Ελληνική οικονομία και δημιουργηθούν ευκαιρίες απασχόλησης για μηχανικούς στην Ελλάδα.

Θα πρέπει να γνωρίζουν οι συνάδελφοι που δουλεύουν ή ενδιαφέρονται να δουλέψουν στο εξωτερικό, ότι στις χώρες της ΕΕ -αλλά και σε όλες τις χώρες που έχουν υπογράψει σχετική διακρατική συμφωνία- εφαρμόζονται διατάξεις που αποτρέπουν την διπλή ασφάλιση και την διπλή φορολόγηση των εισοδημάτων.

Το ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ειδική εγκύκλιο σχετικά με τη δυνατότητα απαλλαγής από τις εισφορές για τους ασφαλισμένους που απασχολούνται παράλληλα σε δύο ή περισσότερα κράτη – μέλη της ΕΕ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο ασφαλισμένος απευθύνει αίτημα  στην αρμόδια αρχή του  κράτους – μέλους όπου απασχολείται για την έκδοση του φορητού εντύπου Α1, το οποίο  βεβαιώνει τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης  που εφαρμόζεται στον κάτοχό του, ως  απόρροια του  Ευρωπαϊκού Κανονισμού 883/2004. Αφού εκδοθεί  το Α1 , το καταθέτει ο ίδιος με αίτησή του στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ , με σκοπό την απαλλαγή  του από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, για το διάστημα κατά το οποίο έχει παράλληλη απασχόληση σε άλλο  κράτος – μέλος της ΕΕ.

Ολόκληρη η εγκύκλιος βρίσκεται στο λινκ: http://www.tsmede.gr/Portals/0/Anakoinoseis/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%20SITE%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%A4%CE%A3%CE%9C%CE%95%CE%94%CE%95%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%911.pdf

*Ο Βασίλης Εβρένογλου είναι αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Comments are closed