Εργαστήρια επιχειρηματικότητας Κυκλικής Οικονομίας στο πλαίσιο του έργου “ENGINE-HUBS”

Ξεκινά η υλοποίηση του ουσιαστικού μέρους του έργου «ENGINE-HUBs», που έχει ως στόχο να προωθήσει το επιχειρηματικό μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας στη διασυνοριακή περιοχή αναφοράς του.  Η υποστήριξη δηλαδή νέων μηχανικών και άλλων επιστημόνων που κατοικούν ή/και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Σερρών, Καβάλας και Δράμας, να διαμορφώσουν, να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα στον τομέα της κυκλικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο του «ENGINE-HUBs» οργανώνονται για τους ωφελούμενους  σεμινάρια και διαλέξεις, εκπαιδεύσεις,  δράσεις συμβουλευτικής και καθοδήγησης, δικτύωση με φορείς της αγοράς και επισκέψεις μελέτης, ενώ θα παρέχεται πλήρης και ανοιχτή πρόσβαση σε υλικό και πληροφορίες για την προετοιμασία των επιχειρηματικών των σχεδίων αλλά και την υποστήριξη της υλοποίησής τους. Στα 5 καλύτερα επιχειρηματικά σχέδια θα απονεμηθούν Βραβεία που θα συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο αξίας 1000 ευρώ.

Η πρόσκληση με αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή καθώς και η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα δημοσιοποιηθούν τη Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2023 στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ www.tkm.tee.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του έργου https://www.engine-hubs.eu/.

Το έργο του οποίου ο πλήρης τίτλος είναι Creating “Circular” Business by young ENGINEers at the cross-border area of Greece-Bulgaria» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Εταίροι είναι το ΤΕΕ/ΤΚΜ (επικεφαλής εταίρος), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), η Ένωση Πολιτικών Μηχανικών της Βουλγαρίας (UCEB) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Gotse Delchev (GDCCI).

Έχει συνολικό προϋπολογισμό 682.991,00 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν.

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.

Comments are closed