ΕΣΠΑ 2021-2027: Ο προγραμματισμός προσκλήσεων στην ΠΚΜ για το Α’ τετράμηνο του ’23

Με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τον προγραμματισμό έκδοσης προσκλήσεων των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027, όπως προβλέπει ο Κανονισμός ΕΕ 1060/2021, αναρτήθηκαν πληροφορίες για τις αναμενόμενες προσκλήσεις, ανά Περιφέρεια. Η Διαχειριστική Αρχή δημοσιεύει το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον τρεις φορές κατ’ έτος. Στην δημοσίευση αναφέρονται ο τίτλος της πρόσκλησης, ο στόχος πολιτικής και ο ειδικός στόχος του προγράμματος, οι δυνητικοί δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι, η γεωγραφική περιοχή αναφοράς, η διαθέσιμη συνολική δημόσια δαπάνη και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της πρόσκλησης.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα διατεθούν για το Α’ τετράμηνο του 2023, συνολικά 250.693.824 ευρώ. Οι προσκλήσεις αφορούν μεταξύ άλλων, επενδυτικά σχέδια καινοτομίας, πρόγραμμα «εξοικονόμησης κατ’οίκον» (Εξοικονομώ – Αυτονομώ) με ειδικό στόχο την προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΕΤΠΑ), την ανάπτυξη κτιριακών υποδομών σχολικής εκπαίδευσης με ειδικό στόχο τη βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών.

Δείτε αναλυτικά τον προγραμματισμό των προκλήσεων για την ΠΚΜ ΕΔΩ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα τομεακά προγράμματα και τις υπόλοιπες Περιφέρειες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Comments are closed