Ετσι κινήθηκε η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα στην Κ.Μακεδονία στο 12μηνο 2015- 2016

Μειωμένος οριακά, κατά 0,8%, ήταν ο συνολικός αριθμός των οικοδομικών αδειών (ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα), που εκδόθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2016 (προσωρινά στοιχεία), καθώς αυτές δεν ξεπέρασαν τις 1471, έναντι 1483 στο αντίστοιχο διάστημα του 2015. Σε ό,τι αφορά την επιφάνεια, η μείωση ανήλθε σε 7,7% (329,4 χιλιάδες τετραγωνικά, έναντι 356,8 στο δεκάμηνο του 2015). Ωστόσο, αυξημένος ήταν ο όγκος, που διαμορφώθηκε σε 1.833,8  κυβικά, έναντι 1909,7).

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά τον μήνα Οκτώβριο  και το σύνολο της χώρας (Πίνακας 1) , το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας), μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.061 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 195,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 758,9 χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 5,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 14,1% στην επιφάνεια και κατά 14,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας (Γράφημα 1), κατά το μήνα Οκτώβριο 2016 ανήλθαν σε 1.052 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 182,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 694,0 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 7,4% στην επιφάνεια και κατά 5,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Οκτώβριο 2016, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε εννέα οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 12,7 χιλιάδες m 2 επιφάνειας και 64,9 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Οκτώβριο 2016, ήταν 8,6%.  Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Νοέμβριο 2015 έως τον Οκτώβριο 2016, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 12.516 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.446,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 11.032,6 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2014 – Οκτωβρίου 2015 παρατηρήθηκε μείωση κατά 4,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 10,0 % στην επιφάνεια και κατά 22,1% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Νοεμβρίου 2015 – Οκτωβρίου 2016, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 4,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 2,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 1,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2014 – Οκτωβρίου 2015.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,6%.  Το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2016, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 6,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 14,3% στην επιφάνεια και κατά 30,9% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του έτους 2015.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας μείωση κατά 6,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 5,6% στην επιφάνεια και κατά 5,1% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2015.

Περισσότερα (με πίνακες και διαγράμματα) ΕΔΩ

Comments are closed