ΕΥΑΘ: Έως 30% ενεργειακή εξοικονόμηση στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στη Σίνδο

Σε κανονική λειτουργία βρίσκεται πλέον από την ΕΥΑΘ ο Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας (ΣΣΗΘ) στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ), στη Σίνδο, προσβλέποντας σε ενεργειακή εξοικονόμηση της τάξεως του 20%-30% στην εγκατάσταση το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ο σταθμός, που λειτουργούσε πιλοτικά από τα μέσα Οκτωβρίου, έχει συνολική ισχύ 2,5 MW. Ανήκει σε μια σειρά ενεργειακών και λειτουργικών έργων που υλοποιούνται το διάστημα αυτό στην ΕΕΛΘ και αποβλέπουν, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου βιοαερίου και την εκμετάλλευσή του για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Η παραγόμενη από τον σταθμό ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνεται σε διάφορα στάδια επεξεργασίας των λυμάτων, ενώ μέρος της παραγόμενης θερμότητας μεταφέρεται στους χωνευτές ιλύος και στον νέο χωνευτή για επιπλέον παραγωγή βιοαερίου. Συνολικά, με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται στον βιολογικό σταθμό εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 20%-30%, αναλόγως των συνθηκών και του φορτίου λυμάτων, συμβάλλοντας στη σταδιακή απεξάρτηση από ορυκτές πηγές ενέργειας.

Όπως επισημάνθηκε από τον πρόεδρο της ΕΥΑΘ, κ. Άγι Παπαδόπουλο η ορθολογική διαχείριση της ενέργειας αποτελεί πυλώνα για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΥΑΘ και κυρίως για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Η εταιρεία στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, από τον έλεγχο των απλών αντλιών με ρυθμιστές στροφών (inverters) μέχρι τα μεγάλα ενεργειακά έργα στις εγκαταστάσεις της, όπως η μονάδα ΣΣΗΘ. Η εταιρεία, αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, της ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των εθνικών στρατηγικών για την κλιματική αλλαγή, επιδιώκει μέσα από τη δραστηριότητά της και τις ροές των κεφαλαίων της προς «πράσινες» επενδύσεις κι επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, να στηρίξει εμπράκτως την «πράσινη» και ψηφιακή μετάβαση.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΥΑΘ κ. Άνθιμο Αμανατίδη επετεύχθη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας το 2020 της τάξεως του 4,67% σε σύγκριση με το 2019, ενώ το 2021 σημειώθηκε μείωση 17,17% σε σύγκριση με το 2020. «Το 2022 αναμένουμε να πετύχουμε αντίστοιχα μεγέθη ενεργειακής εξοικονόμησης για το σύνολο των εγκαταστάσεών μας, με αυτοπαραγωγή όπου είναι εφικτό», εξήγησε.

Comments are closed