ΕΥΑΘ: νέος Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης

Αναρτήθηκε από την ΕΥΑΘ ο νέος Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης, με την υπογράμμιση ότι η εύρυθμη λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων διασφαλίζει την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος του τόπου μας.

Ο  κανονισμός καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που οφείλει να τηρεί κάθε φορέας άσκησης οικονομικής δραστηριότητας κατά την οποία παράγονται υγρά απόβλητα, προκειμένου να διατεθούν στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων αρμοδιότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. ή να μεταφερθούν και να διατεθούν στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της εταιρείας μετά τη συλλογή τους (στην περίπτωση περιοχών όπου δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΑΘ).

Στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού ΔΕΝ εμπίπτουν οι φορείς οικονομικών δραστηριοτήτων από την άσκηση των οποίων παράγονται και αποχετεύονται μόνο οικιακά λύματα (γραφεία, εμπορικά καταστήματα, αποθήκες κ.λπ.).

Δείτε την ανακοίνωση και το σχετικό ΦΕΚ ΕΔΩ

Comments are closed