Ευελιξία για τουριστικά έργα σε αιγιαλούς-παραλίες με Ειδική Επιτροπή

Πηγή φωτογραφίας: pixabay.com

Ειδική επιτροπή που θα γνωμοδοτεί για την εκτέλεση έργων σε αιγιαλούς και παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί τουριστικά δημόσια κτήματα συνέστησαν ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του θανάση Κουκάκη, στο insider.gr η σύσταση της επιτροπής σχετίζεται με την ευελιξία που ο νομοθέτης έχει θελήσει να δώσει στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον αιγιαλό. Και αυτή η ευελιξία έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Με τους Ν. 3986/2011 και 4179/2013 επετράπη η απευθείας παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού και παραλίας, αλλά και η κατασκευή ή επέκταση λιμενικών έργων και οι προσχώσεις στις περιοχές όπου πραγματοποιούνται ειδικά σχέδια χωρικής ανάπτυξης δημοσίων ή ιδιωτικών στρατηγικών επενδύσεων.  Ο Ν. 3982/2011 έδωσε το ίδιο δικαίωμα σε εταιρείες ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων. Ο Ν. 4254/2014 νομιμοποίησε αυθαίρετα σε τουριστικούς λιμένες που έχουν περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ. Ο Ν. 4179/2013 μείωσε από τα 100 μέτρα στα 50 μ. την ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τον αιγιαλό στα «τουριστικά χωριά». Ο 4002/2011 επέτρεψε την εκτέλεση προσωρινών ή μόνιμων έργων σε αιγιαλό και παραλία που έχουν χαρακτηριστεί τουριστικά δημόσια κτήματα.

Ως τουριστικό δημόσιο κτήμα χαρακτηρίζεται ένα ακίνητο που ανήκει στο Δημόσιο (κτίσματα, τμήματα αιγιαλών, ή ακαλύπτων χώρων κλπ.) και είναι χρήσιμο για την ανάπτυξη του τουρισμού. Ο χαρακτηρισμός γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του υπουργού Οικονομικών μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης του ΕΟΤ.

Αντικείμενο της προαναφερόμενης επιτροπής είναι η εξέταση και η διατύπωση γνώμης προς τους υπουργούς Οικονομικών και Τουρισμού για τη συνδρομή των προϋποθέσεων εκτέλεσης προσωρινών ή μόνιμων έργων επί αιγιαλού και παραλίας, που έχουν χαρακτηριστεί τουριστικά δημόσια κτήματα, καθώς και στον συνεχόμενο ή στον παρακείμενο σε αυτές θαλάσσιο χώρο, κατόπιν υποβολής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, η οποία θα συνοδεύεται από τον φάκελο και τις μελέτες που προβλέπονται από την νομοθεσία, στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η αίτηση με τον τεχνικό φάκελο συνοδευόμενο από τις παρατηρήσεις της Κτηματικής Υπηρεσίας θα διαβιβάζεται στον γραμματέα της επιτροπής εντός δύο μηνών. Όπως ξεκαθαρίζεται, η επιτροπή, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, θα μπορεί να διενεργεί αυτοψίες, καθώς και να ζητεί πληροφορίες, τεχνικά ή άλλα στοιχεία από τους κατά τόπον αρμόδιους φορείς. Εφόσον υπάρχουν αιτήματα προς εξέταση, η επιτροπή θα συνεδριάζει μία φορά το μήνα, στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών.

Comments are closed