Ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για νέους και το 2023

Ευνοϊκό καθεστώς θα ισχύσει και στις φετινές φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος για νέους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες, οι οποίοι προέβησαν σε έναρξη επαγγέλματος από το 2020 και μετά, καθώς θα πληρώσουν φόρο μόλις 4,5%. Προϋπόθεση είναι τα εισοδήματά τους το 2022 να είναι μέχρι και 10.000 ευρώ που είναι το όριο για να ισχύσει ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής.

Το μέτρο αφορά νέες επιχειρήσεις κατά βάση μικρές οι οποίες έκαναν έναρξη εργασιών από το 2020 και μετά και για τα πρώτα 3 χρόνια της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους φορολογούνται με συντελεστή 4,5% έναντι 9% που εφαρμόζεται για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα (τζίρος) έως 10.000 ευρώ. Έτσι, το ποσό του φόρου που αναλογεί για εισόδημα ύψους 10.000 ευρώ το οποίο αποκτήθηκε το 2021 περιορίζεται στα 450 ευρώ από 900 ευρώ που ήταν αρχικά.

Αν έκαναν έναρξη εργασιών το 2020, θα φορολογηθούν με το μισό εισαγωγικό συντελεστή της κλίμακας και για τα κέρδη του 2022, ενώ όσοι έκαναν έναρξη το 2021, θα φορολογούνται με συντελεστή 4,5% για τα φορολογικά έτη 2021, 2022 και 2023.

Σύμφωνα με την Ημερησία, σχετικά με το όριο των κερδών που ορίζεται σε 10.000 ευρώ, προκειμένου ο επιτηδευματίας ν’ απολαμβάνει την προνομιακή φορολογική μεταχείριση για την πρώτη τριετία της επιχειρηματικής του δραστηριότητας λειτουργεί και ως «ταβάνι» των δηλούμενων καθαρών κερδών, καθώς εάν δηλώσει ένα ευρώ παραπάνω αποκλείεται. Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ καθαρά κέρδη μέχρι 10.000 ευρώ δήλωσε το 75% των ελευθέρων επαγγελματιών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, για τα τρία πρώτα έτη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας από φυσικό πρόσωπο, ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας μειώνεται κατά 50% εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά του από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

Το εκκαθαριστικό της εφορίας θα είναι ελαφρύτερο για το φόρο εισοδήματος για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, επιτηδευματίες, καθώς το σημείωμα που θα λάβουν δεν θα περιλαμβάνει την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για τα εισοδήματα του 2022. Έτσι θα γλιτώσουν από 400 έως και 1.000 ευρώ – ανάλογα με το είδος και την έδρα της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών.

Σημειώνεται ότι με βάση τον νόμο, το τέλος επιτηδεύματος βεβαιώνεται με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης ανεξάρτητα από το εάν οι επιχειρήσεις είχαν το περασμένο έτος κέρδη ή ζημιές ενώ για τους ενεργούς στην εφορία ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους επιβάλλεται ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουν «κόψει» ούτε μια απόδειξη.

Mεταξύ αυτών που εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος είναι και οι επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται για τη φορολογική νομοθεσία το 65ο έτος της ηλικίας.

Comments are closed