Εως 31/1 οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις για την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε 11 ειδικότητες μηχανικών


Εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος σε διπλωματούχους των ανώτατων σχολών εσωτερικού, αλλά και των ισότιμων του εξωτερικού, προκηρύσσει το ΤΕΕ για τις εξής ειδικότητες:

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ- ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν μέρος στις εν λόγω εξετάσεις, πρέπει να υποβάλλουν στο Τ.Ε.Ε. αίτηση μέχρι 31 Ιανουαρίου 2017.

0ι εξετάσεις είναι προφορικές και θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί εντός είκοσι (20) ημερών, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών, στα Γραφεία του Τ.Ε.Ε. (ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ, ΚΑΒΑΛΑ, ΒΟΛΟ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ και ΧΑΝΙΑ) για τους αποφοίτους του εσωτερικού, ενώ για τους αποφοίτους του εξωτερικού αποκλειστικά μόνο στην Αθήνα. Αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν έως τις 31 Ιανουαρίου (ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών 9:00-13:00).

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Comments are closed