Ημερίδα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση από τον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Ημερίδα με τίτλο “Προσέχουμε την πόλη μας, φροντίζουμε το περιβάλλον μας”, οργανώνει ο δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης, την Πέμπτη 17 Μαρτίου, στο πλαίσιο των δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 10:00, στο Grand Hotel Palace (Μοναστηρίου 305).

Η εκδήλωση αφορά την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις δράσεις που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης».

Η πράξη έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Σκοπός των δράσεων ήταν η ευαισθητοποίηση των κατοίκων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης και η εξοικείωση τους με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος τους και πιο συγκεκριμένα τα προβλήματα της υπερθέρμανσης, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, του θορύβου και της υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πεδίο δράσεων μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Comments are closed