Ημερίδα για τη διασφάλιση ποιότητας των ενεργειακών υπηρεσιών

Το ΚΑΠΕ και το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ (Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη) εκπαιδευτική ημερίδα και συζήτηση με θέμα «Θεσμοθέτηση πλαισίου διασφάλισης ποιότητας Ενεργειακών Υπηρεσιών – το έργο QualitEE».

Το QualitEE (www.qualitee.eu), στο οποίο συμμετέχει το ΚΑΠΕ, στοχεύει  στην αύξηση των επενδύσεων σε ενεργειακές υπηρεσίες εντός της ΕΕ και στη βελτίωση της εμπιστοσύνης στους παρόχους αυτών των υπηρεσιών. Ξεκίνησε το Μάρτιο 2017, έχει τριετή διάρκεια και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γενικός σκοπός του QualitEE είναι η ανάπτυξη κριτηρίων ποιότητας των ενεργειακών υπηρεσιών και η θεσμοθέτηση πλαισίου διασφάλισης ποιότητάς του. Ειδικότερα, σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο, θα υλοποιηθούν τουλάχιστον δυο πιλοτικά έργα με ΣΕΑ, που συμμορφώνονται μερικώς ή ολικώς με τα κριτήρια ποιότητας του έργου QualitEE, ώστε αυτά να δοκιμαστούν και, παράλληλα, θα γίνουν και οι απαραίτητες ενέργειες για τη μελλοντική θεσμοθέτηση πλαισίου διασφάλισης ποιότητας των ενεργειακών υπηρεσιών.

Η ημερίδα απευθύνεται σε εταιρείες και φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα που παρέχουν ή είναι αποδέκτες ενεργειακών υπηρεσιών με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (π.χ. ιδιωτικές εταιρείες, φορείς του δημοσίου τομέα), καθώς και σε  χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, φορείς πιστοποίησης κ.ά., που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: abotzios@cres.gr

Comments are closed