Ημερίδα με θέμα: «Η συμβολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης»

Το  Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), και η   Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, διοργανώνουν τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 & ώρα 10:00 π.μ., ημερίδα με θέμα τη συμβολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης.

Το έργο των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, ως αποκεντρωμένων κρατικών  υπηρεσιών, έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα για την άσκηση κρίσιμων δημόσιων πολιτικών, όπως το περιβάλλον, η χωροταξία, οι υδάτινοι πόροι και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Παράλληλα οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων της Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τη σχετική συνταγματική επιταγή. Η πρόσφατη επαναφορά του Γραμματέα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με ενισχυμένες αρμοδιότητες, εντάσσεται στην επιδίωξη του Υπουργείου Εσωτερικών για την περαιτέρω ενδυνάμωσή τους, ενόψει του εύρους και της σημασίας του ρόλου τους στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Το ΙΤΕΚ του ΕΚΔΔΑ, πέραν των ερευνητικών και μελετητικών δραστηριοτήτων του,  αναπτύσσει την επιστημονική τεκμηρίωση των δημοσίων πολιτικών  και επιδιώκει τη διάδοση της τεχνογνωσίας και των καλών πρακτικών στη Δημόσια Διοίκηση.    Κοινός στόχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης και του ΙΤΕΚ είναι μέσω της ημερίδας να αναδειχθούν οι υπηρεσίες και γενικότερα οι δυνατότητες, τις οποίες  παρέχει η πρώτη στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας των τοπικών κοινωνιών.

Η θεματολογία της ημερίδας απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους από το χώρο των παραγωγικών και επαγγελματικών τάξεων.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει επίσης και για τα στελέχη των δημοσίων υπηρεσιών της περιοχής και κυρίως για το ανθρώπινο δυναμικό της Αυτοδιοίκησης,  με την οποία  η Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνεργάζεται στενά.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 & ώρα 10:00 π.μ. στη Θεσσαλονίκη, στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ.Αλεξάνδρου 49), ενώ θα μεταδοθεί και μέσω link webex. Το ΕΚΔΔΑ θα εκπροσωπήσει η Πρόεδρος του φορέα Δρ. Παρασκευή Δραμαλιώτη, ενώ εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ θα απευθύνει χαιρετισμό ο Γ.Γ. της Διοικούσας Επιτροπής κ. Φώτης Κουβουκλιώτης.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ανοικτή για όλους τους ενδιαφερόμενους που μπορεί να είναι υπάλληλοι και στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, με έμφαση στους εργαζόμενους και τα στελέχη των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α’ και β’ βαθμού), καθώς και των ΝΠΔΔ των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με τη λειτουργία  και τις αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Τα στελέχη που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει:

  • να εγγραφούν προηγουμένως στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων του ΕΚΔΔΑ, (εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι/ες) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp
  • να επιλέξουν να επιλέξουν από τον θεματικό κύκλο ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ την συμμετοχή τους στην Ημερίδα: «Η συμβολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης»

Όλοι οι συμμετέχοντες, είτε παρακολουθήσουν την Ημερίδα δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως, υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση τους  με την επιλογή «δια ζώσης» και στη συνέχεια θα σταλεί σε όλους  σύνδεσμος webex για τη δυνατότητα παρακολούθησης την Ημερίδας.

Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας ΕΔΩ

Comments are closed