Ημερίδα του έργου EPAH – Σημαντική επίδραση της οικονομικής ύφεσης στην ενεργειακή κατάσταση των νοικοκυριών

Περισσότερα κονδύλια για προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, ιδιαίτερα σε ευάλωτα νοικοκυριά, απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών στην υλοποίηση των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» και ενεργή συμμετοχή των δήμων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, είναι μερικές από τις προτάσεις που κατατέθηκαν στην ημερίδα του έργου Energy Poverty Advisory Hub (EPAH) που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενεργειακή φτώχεια είναι «η κατάσταση κατά την οποία ένα νοικοκυριό ή ένας ιδιώτης δεν διαθέτει τα μέσα για να αναζητήσει στοιχειώδεις ενεργειακές υπηρεσίες (θέρμανση, ψύξη, φωτισμός, κινητικότητα και ηλεκτρισμός) που εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο».

Πραγματοποιήθηκε, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με επιτυχία την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023 η 2η Ημερίδα του Έργου EPAH (Energy Poverty Advisory Hub) υπό τον τίτλο «Αντιμετωπίζοντας την Ενεργειακή Φτώχεια: προς ένα Βιώσιμο Μέλλον», την οποία συνδιοργάνωσαν το ΤΕΕ/ΤΚΜ και η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Η ευρωβουλευτής κ. Σπυράκη, η οποία χαιρέτισε διαδικτυακώς την Ημερίδα, αφού παρουσίασε στοιχεία σχετικά με το ποσοστό ευρωπαίων πολιτών που αδυνατούν να θερμάνουν τις κατοικίες τους, ανάφερε τις 24 πρόσφατες συστάσεις της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση του θέματος, πρότεινε ότι επιβάλλεται τα κτίρια του Δημοσίου να είναι πρώτα στην υλοποίηση προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης, ανέδειξε την σημασία των Ενεργειακών κοινοτήτων και δήλωσε ότι τα Παρατηρητήρια Ενεργειακής Φτώχειας είναι άμεσης προτεραιότητας για την χώρα μας.

Στον χαιρετισμό του, εκ μέρους του Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο Γ.Γ. της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Μπελιμπασάκης αναφέρθηκε, με τεκμηρίωση βάσει στοιχείων πρόσφατων ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνών, στην σημασία του ζητήματος της Ενεργειακής Φτώχειας για εκατομμύρια πολιτών στην Ελλάδα και την Ε.Ε., και δεσμεύθηκε ότι το ΤΕΕ, ως επίσημος σύμβουλος της Πολιτεία, θα συνδράμει με την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων όπου εκτιμηθεί αναγκαίο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. κ. Σαμαράς στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στους λόγους ίδρυσης και στο έργο της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., η οποία είναι Οργανισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Παπάντος, Μηχανικός Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, στέλεχος της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., στην εισήγησή του παρουσίασε λεπτομέρειες του Προγράμματος ΕΡΑΗ.

Ο Πρόεδρος της Μ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Κουσκουρίδης, Διπλ. Π.Μ. & Η.Μ., στην εισήγησή του, αφού παρουσίασε πρόσφατα στοιχεία σχετικά με το θέμα, τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις δράσεων σε τρεις τομείς: 1- νοικοκυριά, 2- επιχειρήσεις και 3- Δημόσιος τομέας.

Ο καθηγητής του Ε.Μ.Π. κ. Δαμίγος ανέλυσε τις αιτίες του προβλήματος της Ενεργειακής Φτώχειας, κατέθεσε μέτρα άμβλυνσης των επιπτώσεών του στα ευάλωτα νοικοκυριά και παρουσίασε το έργο REVERTER, το οποίο στοχεύει στην μείωση του ενεργειακού κόστους και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών τους.  Τέλος, παρουσίασε τα στοιχεία έρευνας η οποία διεξήχθη στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας, με έμφαση στα ευάλωτα νοικοκυριά και κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις, με βάση και την εμπειρία άλλων χωρών, για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η Δρ. Μποέμη, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΕΚΣΔ, παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία έρευνας της επίδρασης της οικονομικής ύφεσης στην ενεργειακή κατάσταση νοικοκυριών της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και, καταλήγοντας, κατέθεσε προτάσεις, τόσο σε επίπεδο κάθε Δήμου όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Τέλος, η Δ/σα Σύμβουλος του ΙΝΖΕΒ κ. Αλίς Κοροβέση, στην διαδικτυακή της εισήγηση, παρουσίασε τις αποτελεσματικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Φτώχειας στους Δήμους και την εφαρμογή τους σε εννέα Ελληνικά νησιά.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Comments are closed