Η αποθήκευση ενέργειας μονόδρομος στη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη

Πηγή φωτογραφίας: pixabay.com

του Χρύσανθου Μαρούχου* 

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι το ενεργειακό μας μέλλον οδεύει προς την απόλυτη κυριαρχία του ηλεκτρισμού. Και όχι απλά του ηλεκτρισμού, αλλά του πράσινου ηλεκτρισμού, της ηλεκτρικής ενέργειας δηλαδή που θα παράγεται είτε από Ανανεώσιμες Πηγές, είτε από άλλες φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες. Αυτό αποτελεί μια δυνατή πρόκληση, σε τεχνοκρατικό και όχι μόνο επίπεδο, πως δηλαδή η αυξανόμενη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην παραγωγή ηλεκτρισμού, μπορεί να εγγυηθεί ευστάθεια του Ηλεκτρικού Δικτύου και προφανώς εφεδρεία.

Ο ταυτοχρονισμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κατανάλωσης (χρήσης) είναι από τα πιο σημαντικά σημεία στην βελτιστοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου, όχι μόνο γιατί μειώνει τα κόστη παραγωγής και εφεδρείας ηλεκτρισμού, αλλά και γιατί μειώνει την πιθανότητα ηλεκτρικού blackout ή στοχευμένης διακοπής από τον Διαχειριστή του συστήματος. Προφανώς και τα μοντέλα πρόβλεψης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να προβλέψουν σε ικανοποιητικό επίπεδο την αναμενόμενη ζήτηση ηλεκτρισμού, η τυχαιότητα όμως συγκεκριμένων παραμέτρων(π.χ. μεταβλητότητα καιρικών συνθηκών) οδηγούν πολλές φορές σε σημαντικές αστοχίες. Η προσπάθειες για επίλυση του εν λόγω προβλήματος επικεντρώνονται σε δύο κύριες κατευθύνσεις. Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και διασυνδεδεμένα ηλεκτρικά δίκτυα.

Η Κύπρος, σαν απομονωμένο ηλεκτρικό δίκτυο, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να εξετάσει την βιωσιμότητα και των δύο επιλογών, αλλά και τρόπους βελτιστοποίησης τους και προφανώς συνύπαρξης τους. Το παρόν άρθρο θα ασχοληθεί λίγο με την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και τη βασική ιδέα του V2G (Vehicle to Grid) που έρχεται να βελτιστοποιήσει την αποθήκευση ενέργειας.

Οι τεχνολογίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν μεγάλη πρόκληση στο ενεργειακό δίκτυο μιας χώρας, με τις έρευνες να επικεντρώνονται κυρίως στην ανάπτυξη οικονομικά βιώσιμων μπαταριών υψηλής χωρητικότητας (σε κιλοβατώρες) ή σε τεχνολογίες παραγωγής και αποθήκευσης υδρογόνου η καύση του οποίου (για παραγωγή ενέργειας) αποτελεί μια πράσινη διεργασία, αφού απορρίπτεται νερό. Το μεγάλο πρόβλημα όμως που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι το ψηλό κόστος και των δύο πιο πάνω τεχνολογιών, το οποίο οδηγεί σε μη βιώσιμες επενδύσεις τις περισσότερες φορές, στη βάση μιας ανάλυσης κόστους κύκλου ζωής (Life Cycle Cost Analysis – LCCA).

Τα τμήματα R&D των κατασκευαστών μπαταριών προχωρούν με γοργούς ρυθμούς στην βελτιστοποίηση των τεχνολογιών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και στα επόμενα χρόνια είναι δεδομένο ότι το κόστος των μπαταριών θα μειωθεί σημαντικά, ενώ η διάρκεια ζωής και οι δυνατότητες αποθήκευσης θα αυξηθούν, μετατρέποντας τις εν λόγω τεχνολογίες σε βιώσιμες επενδύσεις. Την ίδια όμως στιγμή, η ανάπτυξη και προώθηση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου, κυρίως για τις αστικές μεταφορές, κρύβει μια προοπτική αποθήκευσης ενέργειας αρκετά υποσχόμενη. Οι μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό δυναμικό αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, με μηδενικό ουσιαστικά κόστος, εφόσον τα ηλεκτρικά οχήματα είναι διαθέσιμα για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε στιγμή, αν λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι πέραν του 90% του χρόνου, τα οχήματα μας είναι σταθμευμένα. Η δυνατότητα αποθήκευσης της μπαταρίας των περισσοτέρων ηλεκτρικών οχημάτων κυμαίνεται σήμερα από 30-60 κιλοβατωρών (kWh), συνεπώς το πρόβλημα της αποθήκευσης ενέργειας της οικία μας, πιθανώς να το έχουμε λύσει. Με βάση στατιστικά δεδομένα, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μιας μέσης οικίας, δεν ξεπερνά τις 20 kWh ημερησίως. Αν λάβουμε επίσης υπόψη ότι τα περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα επιτυγχάνουν μέση αυτονομία 150 – 300 km, που για τις αποστάσεις της Κύπρου προφανώς και είναι ικανοποιητική, τότε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο ίσως αποτελεί το μέλλον των οδικών μεταφορών της χώρας μας.

Το νέο concept που έχει έρθει του V2G (Vehicle to Grid) δίνει μεγάλες προοπτικές στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, ενώ δυνητικά δημιουργείται μια παράλληλη αγορά, όπου το ηλεκτρικό μας όχημα θα μπορούσε να αποτελέσει ακόμη και πηγή εσόδων για το νοικοκυριό μας, με την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που αυτό αποθηκεύει (π.χ. από τεχνολογίες ΑΠΕ) στο τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο, ειδικότερα σε ώρες αιχμής όπου το δίκτυο το έχει ανάγκη αλλά και η τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατώρας (kWh) είναι ακριβή.

Προφανώς και ο σωστός σχεδιασμός ενός έξυπνου δικτύου σταθμών γρήγορης φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Superchargers), μιας εύρυθμης αγοράς ηλεκτρισμού (τύπου net billing) και ένα κυβερνητικό σχέδιο στήριξης (χορηγία, φοροαπαλλαγές, κτλ) είναι βασική προϋπόθεση στην επιτυχία του όλου εγχειρήματος. Χρειάζεται όμως πολιτικές αλλά και πολίτες με όραμα και στόχους. Στόχοι οι οποίοι θα επενδύουν στην πράσινη ανάπτυξη, στην αειφορία, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην μείωση του ενεργειακού κόστους προς όφελος όλων.

* Ο Χρύσανθος Μαρούχος, είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός και ενεργειακός σύμβουλος και το άρθρο δημοσιεύθηκε στην κυπριακή έκδοση της εφημερίδας “Καθημερινή”

Comments are closed