Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης: Η αρχιτεκτονική ανακάμπτει μετά την πανδημία

Οι αρχιτέκτονες ανακάμπτουν από την πανδημία, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της 8ης έκδοσης της κλαδικής μελέτης του Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης. Η κλαδική μελέτη ανατίθεται από το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης (ACE Architects’ Council of Europe) και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μελέτη αυτή είναι αποτέλεσμα διετούς έρευνας που συλλέγει και αναλύει στατιστικά, κοινωνιολογικά και οικονομικά στοιχεία για τους Ευρωπαίους Αρχιτέκτονες, την αρχιτεκτονική αγορά και τα αρχιτεκτονικά γραφεία.

Με βάση τις απαντήσεις 30.700 Αρχιτεκτόνων σε 26 ευρωπαϊκές χώρες, η έκδοση 2022 της μελέτης έχει εμπλουτιστεί με νέους ερευνητικούς τομείς, καθιστώντας την, χωρίς αμφιβολία, την πιο ολοκληρωμένη μελέτη για το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα στην Ευρώπη και βασικό εργαλείο αναφοράς για όλους όσους ενδιαφέρονται για το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα και το δομημένο περιβάλλον.

Η κλαδική μελέτη του 2022 δείχνει ότι η αύξηση του αριθμού των Αρχιτεκτόνων συνεχίζεται (+ 100.000 Αρχιτέκτονες τα τελευταία δέκα χρόνια) και ότι οι Αρχιτέκτονες ανακάμπτουν από την πανδημία. Η βιώσιμη αρχιτεκτονική επιβεβαιώνει μια αυξανόμενη τάση με το 46% των Αρχιτεκτόνων να σχεδιάζουν «συχνά» κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Η ιδιωτική κατοικία παραμένει ο σημαντικότερος τομέας με το 89% των αρχιτεκτονικών γραφείων να εμπλέκονται στο σχεδιασμό ιδιωτικών κατοικιών, οι οποίες εξασφαλίζουν το 56% του μέσου κύκλου εργασιών του γραφείου.

Η κ. Ruth Schagemann, πρόεδρος της ACE δήλωσε: «Ενόψει της κλιματικής αλλαγής, της έλλειψης πόρων και της ενεργειακής κρίσης, η Ευρώπη θέλει να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050. Για την επίτευξη αυτού του μετασχηματισμού, η ΕΕ ασχολείται με το δομημένο/κατοικημένο περιβάλλον ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή και την ανθεκτικότητα. Σε συνδυασμό με το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus, η ποιότητα του δομημένου και μη δομημένου περιβάλλοντος πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο του μετασχηματισμού. Το μέλλον του κτιριακού τομέα βρίσκεται σε μια νέα κουλτούρα μετασχηματισμού”. “Οι ευρωπαίοι Αρχιτέκτονες είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένοι. Είναι καλά εξοπλισμένοι και το έργο τους συμβάλλει σημαντικά στις αλλαγές που απαιτούνται στην Ευρώπη».

Ένας από τους συντάκτες της έκθεσης, ο κ. Aziz Mirza, αναφέρει: «Η ACE 2022 Sector Study δείχνει ότι οι αρχιτέκτονες ανακάμπτουν από την πανδημία. Οι Αρχιτέκτονες έχουν επιστρέψει στην εργασία πλήρους απασχόλησης και ο αριθμός των ανέργων έχει μειωθεί κατακόρυφα. Οι μισθοί έχουν αυξηθεί λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών. Μαζί, τα αρχιτεκτονικά γραφεία συνεισφέρουν 21 δισεκατομμύρια στην ευρωπαϊκή οικονομία- όχι μόνο ένα μεγάλο ποσό, αλλά και ένα ποσό που έχει αυξηθεί κατά 24% από το 2020. Η δημοτικότητα της αρχιτεκτονικής ως επαγγέλματος είναι εμφανής, καθώς ο αριθμός των αρχιτεκτόνων έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 20% τα τελευταία δέκα χρόνια και έφτασε τους 620.000».

Η μελέτη ACE 2022 Sector Study είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

Comments are closed