ΤΕΕ/ΤΚΜ: Όχι στην απαξίωση, ναι στην ενίσχυση της «Εγνατία Οδός ΑΕ»

Με αφορμή τις διαδικασίες παραχώρησης της εταιρείας «Εγνατία Οδός ΑΕ» και την υποβολή των προσφορών από τα ενδιαφερόμενα σχήματα κοινοπραξιών την 01/04/21, αλλά και μετά από την τελευταία ενημέρωση από τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων της «Εγνατία Οδός ΑΕ», η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε σχετική ανακοίνωσή της, επισημαίνει τα εξής:

Η διαδικασία της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού έχει ξεκινήσει το 2011 και μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί παρά τις σχετικές δεσμεύσεις της Χώρας και όλων των Κυβερνήσεων.

Μετά από μία ατέρμονη διαδικασία ενστάσεων, αντιδράσεων, ανακοινώσεων και πολλές φορές σκόπιμων καθυστερήσεων, φαίνεται εκτός απροόπτου ότι η διαδικασία σύντομα θα ολοκληρωθεί ως όφειλε να πράξει η Πολιτεία, δείχνοντας πνεύμα σοβαρότητας και υπευθυνότητας.

Όπως επισήμανε το ΤΕΕ/ΤΚΜ από το 2014, με ευθύνη της «Εγνατία Οδός ΑΕ», έχει κατασκευαστεί ένας από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της Ευρώπης, ένα ανεκτίμητης αξίας έργο για τη Χώρα και  καύχημα για τον τεχνικό κόσμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε την πρόταση που είχαμε υποβάλλει παλαιότερα για την μελέτη, την ωρίμανση, την προώθηση και την υλοποίηση έργων νέας γενιάς μέσω της «Εγνατία Οδός ΑΕ». Για το φυσικό αντικείμενο αυτών των νέων έργων, η ύπαρξη της «Εγνατία Οδός ΑΕ» ως δομή διοίκησης, διαχείρισης και εκτέλεσης θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ. Σε κάθε περίπτωση, μία τέτοια εταιρεία όπως η «Εγνατία Οδός ΑΕ» με υψηλή τεχνογνωσία και βαρύνουσα σημασία για την Βόρεια Ελλάδα αλλά και για όλη την χώρα, δεν είναι ορθολογικό να απαξιωθεί όπως επιδιώχθηκε παλαιότερα, ή να διαλυθεί ως παράπλευρη απώλεια μιας διαδικασίας παραχώρησης με αμελητέα οφέλη. Αντιθέτως πρέπει να διασφαλιστούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας, να στελεχωθεί με νέο ανθρώπινο δυναμικό και να της ανατεθούν νέα και μεγάλα τεχνικά αντικείμενα.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε προτείνει να προβλεφθεί μέσα στη διαδικασία της παραχώρησης, η δυνατότητα «επιστροφής  κονδυλίων», ουσιαστικά ενός εύλογου ποσοστού από τα έσοδα των διοδίων, που θα κατευθύνονται μέσω της Εγνατία Οδός ΑΕ προς τα νέας γενιάς αναπτυξιακά έργα των Περιφερειών που ενώνει η Εγνατία Οδός.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θέτει τις δυνάμεις του στη διάθεση της Κυβέρνησης, όπως υπαγορεύεται από τον θεσμικό του ρόλο, για την επεξεργασία τεκμηριωμένων και εφαρμόσιμων προτάσεων επί του θέματος.

Comments are closed