Η ΕΕ έχασε 160 δισ. ευρώ από ΦΠΑ σε έναν χρόνο!

Πηγή φωτογραφίας: 401(K)2012, flickr, creativecommons

Πηγή φωτογραφίας: 401(K)2012, flickr, creativecommons

Το 2014, η απώλεια εσόδων από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στην ΕΕ ανήλθε στο τρομακτικό ποσό των 159,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε στις 6 Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει ότι η συνολική διαφορά μεταξύ των προσδοκώμενων και των πραγματικών εσόδων από τον ΦΠΑ (το λεγόμενο «έλλειμμα ΦΠΑ») ανήλθε και πάλι σε ένα απαράδεκτα υψηλό ετήσιο ποσό. Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με τις εκκλήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ριζική αναμόρφωση του συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερο και να καταπολεμηθεί η απάτη. Τα κράτη μέλη καλούνται τώρα να δώσουν συνέχεια στο σχέδιο δράσης για τη δημιουργία ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην ΕΕ, το οποίο παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Απρίλιο, αποφασίζοντας τα επόμενα βήματα προς ένα οριστικό καθεστώς ΦΠΑ για το διασυνοριακό εμπόριο στην Ένωση. Πιο άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Τα σημερινά όμως στοιχεία δείχνουν ότι απαιτούνται βαθύτερες μεταρρυθμίσεις.
Το έλλειμμα ΦΠΑ κυμάνθηκε από το υψηλό ποσοστό μη εισπραχθέντος ΦΠΑ (37,9%) στη Ρουμανία στο πολύ χαμηλό ποσοστό (1,2%) στη Σουηδία. Σε απόλυτους όρους, το υψηλότερο έλλειμμα ΦΠΑ σημειώθηκε στην Ιταλία (36,9 δισ. ευρώ), ενώ το Λουξεμβούργο είχε το χαμηλότερο (147 εκατ. ευρώ).

Ο Πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε σχετικά: «Τα κράτη μέλη χάνουν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ από μη εισπραχθέντα έσοδα ΦΠΑ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Το ισχύον καθεστώς είναι εξαιρετικά ανεπαρκές για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της απάτης και των λανθασμένων υπολογισμών στον τομέα του ΦΠΑ, και είναι σαφές ότι οι αριθμοί δεν πρόκειται να βελτιωθούν από μόνοι τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να συμφωνήσουν γρήγορα στην καθιέρωση ενός οριστικού συστήματος ΦΠΑ στην ΕΕ που θα είναι θωρακισμένο έναντι της απάτης, όπως πρότεινε η Επιτροπή στις αρχές του τρέχοντος έτους. Ως εκ τούτου, καλώ όλα τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν μια ειλικρινή και ουσιαστική συζήτηση, τα αποτελέσματα της οποίας θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση των προτάσεων του επόμενου έτους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε οριστική λύση σε αυτό το πρόβλημα».

Η μελέτη για το έλλειμμα ΦΠΑ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των προσπαθειών της για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ στην Ευρώπη και την πάταξη της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής. Η σημερινή έκθεση δείχνει ότι, παρόλο που ορισμένα κράτη μέλη έχουν βελτιώσει την ικανότητα είσπραξης του ΦΠΑ, ουσιαστική πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν τα κράτη μέλη συμφωνήσουν να απλουστεύσουν το ισχύον σύστημα ΦΠΑ, να το θωρακίσουν έναντι της απάτης και να το κάνουν φιλικότερο προς τις επιχειρήσεις.

Σε σύγκριση με το 2013, το έλλειμμα ΦΠΑ του 2014 μειώθηκε κατά 2,5 δισ. ευρώ. Ωστόσο, οι ατομικές επιδόσεις των κρατών μελών εξακολουθούν να διαφέρουν σε πολύ μεγάλο βαθμό όσον αφορά τη συμμόρφωση με το καθεστώς ΦΠΑ. Περίπου 18 κράτη μέλη παρουσίασαν βελτίωση ως προς τα αριθμητικά στοιχεία τους, ενώ οκτώ κράτη μέλη δεν μπόρεσαν να εισπράξουν περισσότερα έσοδα ΦΠΑ απ’ ότι το προηγούμενο έτος.

Οι εκτιμήσεις για το 2014 είναι ακριβέστερες από αυτές των προηγούμενων ετών, χάρη στη βελτίωση των λογιστικών στοιχείων που παρέχονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με τα νέα διεθνή πρότυπα.

Ιστορικό
Τον Απρίλιο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ – Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ. Το σχέδιο καθορίζει άμεσες και επείγουσες δράσεις για την αντιμετώπιση του ελλείμματος ΦΠΑ, καθώς και μακροπρόθεσμες λύσεις στρατηγικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και τη βελτίωση της είσπραξης του ΦΠΑ σε όλη την ΕΕ. Περιγράφει τα αναγκαία βήματα που πρέπει να γίνουν για τη δημιουργία ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην ΕΕ, και τον τρόπο προσαρμογής του συστήματος ΦΠΑ στην πραγματικότητα της εσωτερικής αγοράς, στην ψηφιακή οικονομία και στις ανάγκες των ΜΜΕ.

Το 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για να αποκατασταθεί η αρχή της επιβολής του ΦΠΑ στο διασυνοριακό εμπόριο εντός της ΕΕ. Κάθε χρόνο στην ΕΕ, η διασυνοριακή απάτη αποτελεί την αιτία για 50 δισ. ευρώ έλλειμμα ΦΠΑ. Το νέο σύστημα αναμένεται να μειώσει τη διασυνοριακή απάτη κατά 80% (περίπου 40 δισ. ευρώ).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τώρα τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν ουσιαστική συζήτηση προκειμένου να καταλήξουν σε ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα.

Άρθρο με πληροφορίες από την ανακοίνωση της Κομισιόν

Διαβάστε ΕΔΩ την πλήρη έκθεση σχετικά με τη μελέτη του 2016 για το έλλειμμα ΦΠΑ

Comments are closed