Η Ελλάδα έλαβε προχρηματοδότηση ύψους 158,7 εκατ. ευρώ από τα κονδύλια του REPowerEU

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι κατέβαλε στην Ελλάδα προχρηματοδότηση ύψους 158,7 εκατ. ευρώ, με τη μορφή επιχορήγησης από τα κονδύλια του REPowerEU στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Η προκαταβολή αυτή ακολουθεί την έγκριση από το Συμβούλιο του αναθεωρημένου σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας που περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο REPowerEU και την υπογραφή οικονομικών συμφωνιών.

Αυτή η προχρηματοδότηση θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της υλοποίησης των βασικών επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται σε κάθε κεφάλαιο του REPowerEU της Ελλάδας.

Τα μέτρα που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να υλοποιήσει τον στόχο του RepowerEU, να καταστεί η Ευρώπη ανεξάρτητη από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα πολύ πριν από το 2030.

Τα μέτρα επικεντρώνονται στη διευκόλυνση της ανάπτυξης περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων του υδρογόνου και της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και στη διευκόλυνση της ταχείας ενσωμάτωσης της ανανεώσιμης ενέργειας στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Comments are closed