Η Ελλάδα αποκτά Πύλη Ανοιχτών Γεωεπιστημονικών Δεδομένων

Σε τροχιά υλοποίησης περνά το ψηφιακό έργο «Δημιουργία Πύλης Ανοιχτών Γεωεπιστημονικών Δεδομένων (GEOPORTAL)» της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες. Κύριος φορέας του έργου είναι η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) και φορέας χρηματοδότησης το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 3,8 εκατ. ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για Διάθεση Ανοιχτών Γεωχωρικών Δεδομένων ΕΑΓΜΕ (GEOPORTAL ΕΑGME, OPEN DATA ΕΑGME) σχετικά με την ενέργεια, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, με τη μορφή χαρτογραφικών υπηρεσιών παγκοσμίου ιστού (WEB MAP SERVICES) και προτύπων ανοικτών δεδομένων. Παράλληλα προβλέπεται η μετατροπή όλων των Γεωχωρικών Δεδομένων της ενιαίας Βάσης της ΕΑΓΜΕ, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία INSPIRE.

Με την υλοποίηση του έργου GEOPORTAL θα επιτευχθεί η ψηφιοποίηση και διάχυση του υλικού της Βιβλιοθήκης της ΕΑΓΜΕ, η οποία συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες επιστημονικά εξειδικευμένες Βιβλιοθήκες της Ελλάδας σε θέματα γεωλογίας και γεωεπιστημών, ενώ θα αναπτυχθούν και εφαρμογές εικονικής πλοήγησης για τα εκθέματα του Εθνικού Γεωλογικού Μουσείου, καθώς και σημαντικών γεωλογικών προορισμών όπως τα ηφαίστεια της Σαντορίνης, Μήλου κά.

Σκοπός του έργου είναι να αποτελέσει το σημείο αναφοράς παροχής των διαθέσιμων Γεωχωρικών Δεδομένων για τις Γεωεπιστήμες, τα οποία είναι χρήσιμα σε αρκετούς τομείς δραστηριοτήτων (ενέργεια, περιβάλλον, μεγάλα τεχνικά έργα και κατασκευές, επιχειρηματικότητα κλπ).

Όπως έγινε γνωστό, στο πλαίσιο της πολιτικής του ψηφιακού μετασχηματισμού που συντελείται στην χώρα, η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, με την οποία η ΕΑΓΜΕ έχει συνάψει Προγραμματική Συμφωνία για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου, ανακοίνωσε την προκήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού του Geoportal.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Comments are closed