Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε 75 νεοφυείς επιχειρήσεις -μία ελληνική- για το πρόγραμμα «Accelerator»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε 75 καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης του «Accelerator» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ).

Οι επιλεγείσες εταιρείες έχουν ευρεία γεωγραφική διασπορά σε 21 χώρες, ενώ το 20% των εταιρειών έχουν γυναίκες διευθύνουσες συμβούλους.

Από αυτές τις εταιρίες, η μία είναι ελληνική. Πρόκειται για την «PHOSPRINT IKE» που είναι spin off εταιρεία του ICCS του ΕΜΠ και παράγει laser bioprinting devices και in vivo applications. Αναφορικά με τις υπόλοιπες εταιρίες που επελέγησαν, τέσσερις είναι από την Αυστρία, τρεις από το Βέλγιο, μία από την Τσεχία, δύο από τη Δανία, μία από την Εσθονία, τρεις από την Φινλανδία, 13 από τη Γαλλία, οκτώ από τη Γερμανία, μία από την Ισλανδία, τέσσερις από την Ιρλανδία, τέσσερις από το Ισραήλ, δύο από την Ιταλία, έξι από την Ολλανδία, τρεις από τη Νορβηγία, δύο από την Πορτογαλία, μία από τη Ρουμανία, μία από τη Σλοβενία, τρεις από την Ισπανία, πέντε από τη Σουηδία και επτά από το Ηνωμένο Βασίλειο.  

Οι νεοφυείς αυτές επιχειρήσεις επελέγησαν στο πλαίσιο μιας εξαιρετικά ανταγωνιστικής διαδικασίας, κατά την οποία κριτικές επιτροπές έμπειρων επενδυτών και επιχειρηματιών αξιολόγησαν 232 εταιρείες.

Συνολικά, θα λάβουν χρηματοδότηση σχεδόν 400 εκατ. ευρώ υπό μορφή επιχορηγήσεων και επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου. Οι επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθούν μέσω του Ταμείου του ΕΣΚ, το οποίο πλέον είναι πλήρως λειτουργικό.

Από τον Μάρτιο του 2021 που το ΕΣΚ ξεκίνησε το πρόγραμμα «Accelerator», πάνω από 7.000 νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν αποστείλει τις ιδέες τους και πάνω από 4.000 έχουν υποβάλει πλήρεις αιτήσεις.

Οι εταιρείες που ανακοινώθηκαν ήταν μεταξύ των 1.006 εταιρειών που υπέβαλαν πρόταση στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης του 2022, η προθεσμία της οποίας έληξε στις 15 Ιουνίου και έρχονται να προστεθούν στις 238 εταιρείες που επελέγησαν για χρηματοδότηση από το ΕΣΚ το 2021 και το 2022.

Δείτε όλες τις εταιρίες που επιλέχθηκαν ΕΔΩ.

Comments are closed