Η Ε. Ε.παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ατμοσφαιρική ρύπανση – Συχνές υπερβάσεις στη Θεσσαλονίκη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να παραπέμψει την Ελλάδα και τη Βουλγαρία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καθώς και οι δύο χώρες αθέτησαν τους περιορισμούς σε ό,τι αφορά την ατμοσφαιρική μόλυνση παρά τις πολυάριθμες προειδοποιήσεις, δήλωσε σήμερα Πέμπτη η Κομισιόν.

Οι περιπτώσεις των δύο χωρών ήταν οι πιο πρόσφατες σε μια σειρά από νομικές δράσεις της ΕΕ σχετικά με την κακή ποιότητα αέρα στη Γαλλία, την Ιταλία και τη Ρουμανία, καθώς οι Βρυξέλλες στοχεύουν στο να μειώσουν τις παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών καθώς και τους στόχους του μπλοκ για μείωση των επιπέδων μόλυνσης.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με την Επιτροπή, δεν τήρησε τις ημερήσιες οριακές τιμές για τις συγκεντρώσεις ΑΣ10, οι οποίες είναι νομικά δεσμευτικές από το 2005. Η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις της να κρατήσει την περίοδο υπέρβασης όσο το δυνατόν συντομότερη και δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για τη μείωση των συγκεντρώσεων ΑΣ10 στη Θεσσαλονίκη, αναφέρει η Κομισιόν.

Τα στοιχεία που υπέβαλε η Ελλάδα επιβεβαιώνουν, όπως επισημαίνεται, τις συστηματικές υπερβάσεις στη Θεσσαλονίκη για 14 χρόνια από το 2005 (για όλα τα έτη με εξαίρεση το 2013). Το 2019, τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν επί του παρόντος διαθέσιμα δεδομένα, οι ημέρες κατά τις οποίες σημειώθηκαν υπερβάσεις των οριακών τιμών ήταν 67.

Η Κομισιόν θεωρεί ότι οι προσπάθειες των ελληνικών αρχών μέχρι σήμερα δεν ήταν ικανοποιητικές και επαρκείς.

Η ατμοσφαιρική μόλυνση αποτελεί τον μεγαλύτερο περιβαλλοντικό κίνδυνο για την υγεία στην Ευρώπη. Τα αιωρούμενα μολυσματικά σωματίδια στην ατμόσφαιρα συνέβαλαν σε 379.000 πρόωρους θανάτους το 2018 στην ΕΕ, παρόλο που το ποσοστό αυτό ήταν 13% χαμηλότερο σε σχέση με το 2009, όπως αναφέρει σε έκθεσή του ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υψηλός αριθμός υπερβάσεων στις συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρύπων στη Θεσσαλονίκη, είχε επισημανθεί και στο πλαίσιο έρευνας που είχε διενεργήσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ την περίοδο 2008-09  σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, για τη μέτρηση των σωματιδίων. Τα αποτελέσματα είχαν συμπεριληφθεί σε πόρισμα σχετικής Ομάδας Εργασίας (βλ. ΕΔΩ)  ενώ παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση (βλ. ΕΔΩ)

Comments are closed