Η Ε.Ε. στηρίζει 38 επιχειρηματικά projects καινοτομίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει 38 σχέδια, μεταξύ των οποίων και 4 σχέδια με ελληνική συμμετοχή για την ανάπτυξη νέων ιδεών σχετικά με ριζικά καινοτόμες μελλοντικές τεχνολογίες.

Πηγή φωτογραφίας: pixabay.com

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕ τα σχέδια θα λάβουν περίπου από 3 εκατ. ευρώ έκαστο, με στόχο τη συνεργατική και διεπιστημονική έρευνα σε θέματα που κυμαίνονται από την κβαντική υπολογιστική και τη θέση διαστημικών αντικειμένων εκτός τροχιάς, μέχρι την καταπολέμηση των εγκεφαλικών ιών.

Έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του πιλοτικού σταδίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ), το οποίο στοχεύει σε ταχέως εξελισσόμενα καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες ή επιχειρηματικά μοντέλα υψηλού κινδύνου με μεγάλες δυνατότητες για τη δημιουργία νέων αγορών.

Τα σχέδια που επελέγησαν θα λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του σκέλους Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες του πιλοτικού προγράμματος ΕΣΚ ύψους 2,7 δισ. ευρώ, το οποίο διαρκεί από το 2018 έως το 2020 στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων 2020».

Μέχρι σήμερα, το πιλοτικό πρόγραμμα ΕΣΚ έχει ήδη στηρίξει 1599 έργα με χρηματοδότηση ύψους 967,22 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε στην Ανανεωμένη Ατζέντα για την Έρευνα και την Καινοτομία, η Επιτροπή πρότεινε επίσης να δοθεί συνέχεια στη πιλοτική αυτή φάση με τη δημιουργία ενός «Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας» πλήρους κλίμακας, το οποίο θα προσφέρει υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης στις πρωτοποριακές τεχνολογίες υψηλών δυνατοτήτων, καθώς και στις καινοτόμες επιχειρήσεις που έχουν δυνατότητες αναβάθμισης.

Comments are closed