Η Θεσσαλονίκη έδρα Δικτύου για τη βιώσιμη ανάπτυξη στη Μαύρη Θάλασσα

Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εγκαθίσταται το νεοσύστατο Δίκτυο για την Επίλυση Προβλημάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (SDSN Black Sea).

Η έδρα, θα λειτουργεί ως τμήμα του υφιστάμενου παγκόσμιου δικτύου των Ηνωμένων Εθνών (UN Sustainable Development Solutions Network-SDSN Global).

Μέσω του δικτύου θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο επιστημονικό πλαίσιο για την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και έναν οδηγό πολιτικής δράσης, αναφορικά με την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Η υποβολή της πρότασης ίδρυσης του SDSN Black Sea αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια της Συνόδου των Πρυτάνεων του Δικτύου Black Sea Universities Network, με θέμα: «UN 2030 Sustainable Development Goals in the Black Sea Region: From Science to Implementation», που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, υπό την προεδρία του Πρύτανη του ΑΠΘ.

Το SDSN (http://unsdsn.org) λειτουργεί από το 2012 υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και έχει ως στόχο να ενεργοποιήσει και να αξιοποιήσει την παγκόσμια επιστημονική και τεχνολογική εμπειρία και εξειδίκευση, για την προώθηση βέλτιστων πρακτικών λύσεων ως προς την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals) και των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Comments are closed