Η κοινωνία μας γερνάει. Η τεχνολογία προσαρμόζεται;

Του Λευτέρη Παπαγεωργίου *

Είμαστε μάρτυρες της μεγαλύτερης αύξησης πληθυσμού στην ιστορία του πλανήτη, από την απαρχή της ανθρωπότητας. Οι υψηλότεροι ρυθμοί στην αύξηση του πληθυσμού, πάνω από 1,8% ανά έτος, καταγράφηκαν για λίγα χρόνια τη δεκαετία του 1950 και επί λίγο μεγαλύτερο διάστημα την εικοσαετία 1960-1980.

Άλλες έρευνες δείχνουν ότι γινόμαστε μια κοινωνία γερόντων και αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Το ποσοστό των ηλικιωμένων αναμένεται ότι θα φτάσει σε ιστορικά πρωτοφανή επίπεδα τις επόμενες δεκαετίες, με αποκορύφωμα τα τέλη του αιώνα, που ο πληθυσμός της γης θα φτάσει τα 11 δισεκατομμύρια.

Τότε τα παιδιά θα αριθμούν μόλις 2 δισεκατομμύρια, όσα περίπου και σήμερα.

Τα νέα 4 δισεκατομμύρια θα οφείλονται στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής των κατοίκων του πλανήτη.

Ο κόσμος λοιπόν αυξάνεται και γερνάει!

Η εξέλιξη της τεχνολογίας πρέπει να απαντά στις νέες προκλήσεις που φέρνουν αυτές οι αλλαγές στην κοινωνία.

Κάπου εδώ εισέρχεται η ανάγκη για αυτοματοποίηση διαδικασιών και ενεργειών που να προσφέρει μια αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής για όλους αλλά κυρίως για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

To έξυπνο σπίτι, στις μέρες μας, θεωρείται εργαλείο για την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με την παγκόσμια δημογραφική αλλαγή.

Και αυτό γιατί τα συστήματα έξυπνων σπιτιών μπορούν να υποστηρίξουν τους ηλικιωμένους στο οικείο περιβάλλον τους δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνεχίσουν να ζουν ανεξάρτητοι  στο δικό τους σπίτι για περισσότερα χρόνια, κάτι που προσφέρει ασφάλεια όχι μόνο στους ίδιους αλλά και στους οικείους τους. Με λύσεις οι οποίες καταγράφουν και αναλύουν την κατάσταση υγείας των κατοίκων όταν βρίσκονται στο σπίτι ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν χρήσιμα στοιχεία ώστε να σχεδιαστούν οι κατάλληλες στρατηγικές υγείας από την πολιτεία, φαίνεται ότι η υιοθέτηση έξυπνων σπιτιών είναι μονόδρομος.

Από την άλλη, το γεγονός ότι τα περισσότερα έξυπνα οικοσυστήματα παραμελούν την τεχνολογική εμπειρία του χρήστη και τον αποτρέπουν από την αγορἀ έξυπνων οικιακών συστημάτων, δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα τα οποία εστιάζονται:

  • Στη αγορά περίπλοκων προϊόντων (συσκευές & εξαρτήματα), για τα οποία ο πελάτης δεν έχει ούτε τις απαραίτητες γνώσεις αλλά ούτε γνωρίζει πώς καλύπτουν τις πραγματικές του ανάγκες.
  • Στην περίπλοκη και δαπανηρή εγκατάσταση των έξυπνων συστἠματων, που απαιτεί τη βοήθεια εξειδικευμένων επαγγελματιών.
  • Στις μη φιλικές προς το χρήστη εφαρμογές για τον απομακρυμένο έλεγχο του έξυπνου σπιτιού (φωτισμός, θέρμανση, ασφάλεια κ.τλ.).
  • Στη δυσκολία επέκτασης και στην πολύπλοκη αναβάθμιση λογισμικών & υπηρεσιών.

Ο σχεδιασμός, λοιπόν, των έξυπνων συστημάτων σπιτιού χρειάζεται μια νέα οπτική, αφού προηγουμένως κατανοηθούν με σαφήνεια οι νέες ανάγκες και οι εμπειρίες των χρηστών.

Και ενώ παραδοσιακά οι έξυπνες οικιακές τεχνολογίες στοχεύουν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, τον άνετο τρόπο ζωής, τη ψυχαγωγία και την ασφάλεια είναι απαραίτητο να θέσουμε την απλότητα και την ευκολία σαν τις νέες προϋποθέσεις για ένα επιτυχημένο μοντέλο έξυπνου σπιτιού.

Είναι ζητούμενο η ευκολία στην εγκατάσταση, τη χρήση, τη ρύθμιση, την αναβάθμιση και την προέκταση των έξυπνων συστημάτων και πρόκληση η απλότητα στην αλληλεπίδραση χρήστη και έξυπνου σπιτιού.

Το έξυπνο σπίτι πρέπει να γίνει μια αυτονόητη εμπειρία για τους όλους τους καταναλωτές και να μην απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.

Μὀνο ὀταν η διάδραση μέ το έξυπνο σύστημα γἰνει θετική εμπειρία, η συμπεριφορά του καταναλωτή θα αλλάξει και θα δωθεί ώθηση στην ανάπτυξη καινοτόμων, δημιουργικών, έξυπνων οικιακών προϊόντων.

* O κ. Λευτέρης Παπαγεωργίου είναι Διευθύνων Σύμβουλος στην Entranet με έδρα τις ΗΠΑ, την Αγγλία και την Ελλάδα

Comments are closed