Η Κομισιόν δημιούργησε ιστότοπο για την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων κατασκευαστικών επιχειρήσεων

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υλοποίησε και διαθέτει πλέον online, έναν διαδικτυακό τόπο (website) που είναι αφιερωμένος στην υποστήριξη δράσεων για την ψηφιοποίηση των κατασκευαστικών Μικρο Μεσαίων Επιχειρήσεων (MME).

Ο δικτυακός τόπος στοχεύει να λειτουργήσει ως πύλη μιας στάσης για την πρόσβαση σε υπηρεσίες που προσφέρονται σε ΜΜΕ του κατασκευαστικού τομέα που ενδιαφέρονται να ψηφιοποιήσουν τις επιχειρήσεις και τις εργασιακές τους πρακτικές, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες στις κατασκευές. Ο κύριος στόχος της Επιτροπής είναι να υποστηρίξει τη συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ του τομέα, στην ψηφιακή μετάβασή τους, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας.

Η έναρξη λειτουργίας του website  εντάσσεται στο πλαίσιο ενός έργου υποστήριξης της ψηφιακής μετάβασης των ΜΜΕ του κατασκευαστικού κλάδου, του οποίου ηγείται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και Εκτελεστικός Οργανισμός για τις ΜΜΕ (EISMEA). Οι προσφερόμενες υπηρεσίες, καθώς και η έρευνα που απαιτείται για το σχεδιασμό τους, βασίζονται στις συστάσεις μιας μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την υποστήριξη της ψηφιακής μετάβασης του κατασκευαστικού τομέα και των ΜΜΕ, στην οποία συνέβαλε το EBC- European Builders Confederation.

Ο δικτυακός τόπος, που επί του παρόντος είναι διαθέσιμος στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, περιέχει μια διαδικασία για τη μέτρηση της ψηφιακής ωριμότητας για την αξιολόγηση του επιπέδου ψηφιοποίησης μιας επιχείρησης. Επιπλέον, είναι διαθέσιμο ένα εγχειρίδιο για τη γενική κατανόηση της ψηφιοποίησης στις κατασκευές και τα βήματα και τις συστάσεις για τις ψηφιακές διαδικασίες της εταιρείας, την εταιρική κουλτούρα και τις τεχνολογίες. Για την περαιτέρω εμβάθυνση των γνώσεων που παρέχονται στο εγχειρίδιο, παρέχεται ένα ημερολόγιο εκπαιδευτικών συναντήσεων. Τέλος, στο website υπάρχει επίσης μια συλλογή βέλτιστων πρακτικών από κατασκευαστικές ΜΜΕ που υλοποίησαν έργα ψηφιοποίησης.

Η EBC διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι πολλές από τις συστάσεις της έχουν ληφθεί υπόψη EBC και ενθαρρύνει έντονα την Ε. Επιτροπή να καταστήσει το website προσβάσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ώστε να προσεγγίσει πραγματικά και αποτελεσματικά τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που απαρτίζουν τον κατασκευαστικό τομέα, οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Πολύ περισσότερο, δεδομένης της δυνητικής συμβολής της κατάλληλης ψηφιοποίησης των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων ως παράγοντα που θα συμβάλει στην επίτευξη των φιλόδοξων ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ.

Ο ιστότοπος είναι διαθέσιμος ΕΔΩ.

Comments are closed