Η μη ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων θα κοστίζει για τους Δήμους

Περιβαλλοντική εισφορά 10 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων θα επιβάλλεται στους δήμους που δεν εφαρμόζουν ολοκληρωμένη διαχείριση, σύμφωνα με νομοθεσία που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος με στόχο να προάγει τις αρχές της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του newmoney.gr το ΥΠΕΝ η νέα ρύθμιση θα καταργεί ταυτόχρονα την διάταξη προηγούμενου νόμου για την εφαρμογή τέλους περιβαλλοντικής ταφής ύψους 35 ευρώ ανά τόνο (άρθρο 43 του νόμου 4042/2012) ενώ μειώνει την εισφορά των ΟΤΑ που θα καταβάλλουν στους φορείς διαχείρισης αστικών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) από 5% έως 25%, ανάλογα με τις επιδόσεις τους στην ανακύκλωση και στην διαλογή στην πηγή ή στον καφέ κάδο.

Οι νέες ρυθμίσεις του ΥΠΕΝ που ανακοινώθηκαν διαμορφώνουν μια νέα τιμολογιακή πολιτική στους δήμους και τα δημοτικά τέλη με βάση το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, παρέχοντας “οικονομικά κίνητρα για ΟΤΑ, πολίτες και επιχειρήσεις, με στόχο την κυκλική οικονομία και την οικονομία μηδενικών αποβλήτων”.

Με βάση αυτές, η ταφή αποβλήτων προβλέπεται να έχει το υψηλότερο κόστος ακόμη και τριπλάσιο από την διαλογή στην πηγή ενώ την χαμηλότερη χρέωση θα έχουν οι δήμοι που πραγματοποιούν ανάκτηση χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων (βιοαπόβλητα, ανακυκλώσιμα υλικά). Η επεξεργασία αποβλήτων σε μονάδες βιολογικής επεξεργασίας θα έχει χαμηλότερη χρέωση από την ταφή απορριμμάτων.

Οι ρυθμίσεις που τίθονται σε διαβούλευση έως τις 21 Ιανουαρίου, έχουν αναρτηθεί από χθες στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ και θα αναρτηθούν επίσης στο open.gov.gr την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το εργαλείο που προτείνεται για τη χρηματοδότηση δράσεων κυκλικής οικονομίας μέσω της αποτροπής της ταφής έχει εύλογο αναλογικά ύψος, ενθαρρύνει τη συμμόρφωση χωρίς να περιορίζεται σε μια ρύθμιση κυρωτικού χαρακτήρα, διατυπώνει ευκρινή οδικό χάρτη για τους ΦΟΔΣΑ και προβλέπει τα ακόλουθα:

-Περιβαλλοντική εισφορά 10 ευρώ (αντί των 35 ευρώ του φόρου ταφής) ανά τόνο μη επεξεργασμένων διατιθέμενων αποβλήτων, η οποία ξεκινά από 1 Ιουλίου του 2019 και αυξάνεται κάθε έτος κατά 5 ευρώ, αρχίζοντας από την 1 Ιανουαρίου 2021, έως τα 35 ευρώ ανά τόνο (αντί των 60 ευρώ του φόρου ταφής).

-Τα έσοδα από το τέλος θα διατίθεται αποκλειστικά και πλήρως για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων κυκλικής οικονομίας μεταξύ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή των ΦΟΔΣΑ.

-Η εισφορά θα μειώνεται ανάλογα με την πρόοδο των προβλεπόμενων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων (αδειοδότηση και έναρξη κατασκευής)

Comments are closed