Η νέα πρυτανική αρχή του ΑΠΘ

Ο καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Νίκος Παπαϊωάννου είναι ο νέος πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος εξελέγη με ποσοστό 54,45% έναντι του ανθυποψηφίου του, καθηγητή Θεόδωρου Λαόπουλου, που συγκέντρωσε ποσοστό 45,55%.

Αντιπρυτάνεις εξελέγησαν από ξεχωριστό ψηφοδέλτιο 11 υποψηφίων οι καθηγητές Χαράλαμπος Φείδας (με ποσοστό 19%), Δημήτριος Κωβαίος (με ποσοστό 12,55%), Ανδρέας Γιαννακουδάκης (με ποσοστό 11,64%) και ο αναπληρωτής καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης (με ποσοστό 11,16%).

Το σώμα των εκλεκτόρων στις πρυτανικές εκλογές αποτελείτο από τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του ΑΠΘ, καθώς και από τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και τους διοικητικούς υπαλλήλους. Το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές ανήλθε στο 82,7%.

Η θητεία των νέων πρυτανικών αρχών ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2022.

Comments are closed