Η ΠΚΜ περνά από την “πράσινη” στη “γαλάζια” οικονομία

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έγινε δεκτή σε πρόγραμμα Interreg Med, με αντικείμενο τη «γαλάζια οικονομία». Σε αυτή τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική που, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπόσχεται 5,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σχεδόν 500 δισ. ετησίως, η Περιφέρεια φιλοδοξεί να αναζητήσει καλές πρακτικές, ώστε να αποκτήσει μερίδιο συμμετοχής.

Τι είναι η «γαλάζια οικονομία»;

«Ο όρος περιλαμβάνει καταρχάς τη θαλάσσια ενέργεια. Εμείς, βέβαια, δεν έχουμε στην Περιφέρειά μας θαλάσσιους ενεργειακούς πόρους αλλά είναι πάρα πολλές οι Περιφέρειες στο εξωτερικό που χρησιμοποιούν τη δύναμη των κυμάτων για να παράγουν ενέργεια. Περιλαμβάνει ακόμη τα αιολικά πάρκα που βρίσκονται μέσα σε νησίδες στον ωκεανό. Αυτή είναι μια πρακτική πολύ διαδεδομένη. Επίσης, η γαλάζια οικονομία αφορά τις υδατοκαλλιέργειες, τομέα ιδιαίτερα αναπτυγμένο στην Κεντρική Μακεδονία και τον θαλάσσιο παράκτιο τουρισμό και τουρισμό με κρουαζιερόπλοια. Είμαστε μια πολύ δυνατή Περιφέρεια σε οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Βέβαια, θαλάσσιοι ορυκτοί πόροι δεν υπάρχουν στην περιοχή μας, ωστόσο έχουμε δυνατότητες ανάπτυξης και αξιοποίησης της γαλάζιας θαλάσσιας βιοτεχνολογίας μέσω της παρατήρησης των θαλάσσιων οργανισμών» αναφέρει στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης.

Η «γαλάζια οικονομία»και το crowdfunding

Με απλά λόγια, η «γαλάζια ανάπτυξη» απευθύνεται ως εγχείρημα σε περιοχές με απόθεμα ανάπτυξης στον γαλάζιο χώρο και πρεσβεύει μια ανάπτυξη με τρόπο βιώσιμο και αειφόρο. Επιχειρείται, παράλληλα, η σύνδεσή της με το crowdfunding, έναν συμμετοχικό τρόπο χρηματοδότησης επιχειρήσεων. «Ακούμε πολλές φορές ότι κάποιος βγάζει μια ιδέα και αναζητά χρηματοδότηση μέσω του διαδικτύου. Το crowdfunding είναι μια καινούρια μέθοδος που προωθείται με διάφορους, απλούς και χαμηλού κόστους τρόπους» σχολιάζει ο κ. Μιχαηλίδης.

Στο ερώτημα αν θα μπορούσαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να δημιουργήσουν ένα τέτοιο crowdfunding οι μυδοκαλλιεργητές, απαντά: «Αυτό που θα εξετάσουμε είναι διάφορα προγράμματα. Το κατά πόσο μπορεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο σχήμα στην Περιφέρειά μας και ποιες πολιτικές πρέπει να υποστηρίξουμε και να σχεδιάσουμε έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο έχει εφαρμογή το crowdfunding στη “γαλάζια οικονομικά” αρχικά. Εμάς μας ενδιαφέρει να δούμε πώς χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο οι άλλες περιφέρειες, προκειμένου, στη συνέχεια, να το εντάξουμε στη φαρέτρα των χρηματοδοτήσεων των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Το έργο προέκυψε μέσα από τις επαφές του γραφείου των Βρυξελλών

Ο προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εκτιμά ως ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι το έργο προήλθε μέσα από τις επαφές που έκανε το γραφείο των Βρυξελλών. «Το Γραφείο συμμετείχε σε μια συνάντηση για τη “γαλάζια ανάπτυξη”, έναν τομέα με αναπτυσσόμενη δυναμική στις Βρυξέλλες. Κατέγραψε τα δεδομένα, κράτησε κάποιες επαφές και μέσα από αυτές τις επαφές και το ενδιαφέρον προέκυψε η πρόταση για την συμμετοχή στη διαδικασία υποβολής του αιτήματος στο πρόγραμμα Med. Είδαμε ότι έχει ενδιαφέρον γιατί και σαν φορέας υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας θεωρούμε ότι συνδυάζεται με τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων» τονίζει. Γνωστοποιεί, άλλωστε, ότι η πρόταση εγκρίθηκε και τώρα έρχεται η Περιφέρεια να την αποδεχτεί και να την ξεκινήσει.

Το έργο

Το έργο, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μαζί με το δίκτυο Νησιωτικών, Εμπορικών Επιμελητηρίων της ΕΕ και εταίρους από τη Σλοβενία, την Κύπρο, την Ισπανία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, την Αλβανία, την Ιταλία και την Κροατία, χρηματοδοτείται για την ελληνική συμμετοχή κατά 85% από το Interreg Med και κατά 15% από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Comments are closed