Η Ποιότητα Ενεργειακών Υπηρεσιών και το έργο QualitΕΕ στην Ελλάδα

Eκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Θεσμοθέτηση πλαισίου διασφάλισης ποιότητας Ενεργειακών Υπηρεσιών – το έργο QualitEE», συνδιοργάνωσαν το ΚΑΠΕ και το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Τους συμμετέχοντες και τους ομιλητές καλωσόρισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Πάρις Μπίλλιας, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων, την προσήλωση του Τμήματος στην διαρκή επιμόρφωση των μηχανικών και ιδιαίτερα σε νέα πεδία εισαγωγής επιστημονικών εφαρμογών στην αναπτυξιακή διαδικασία και στην προσαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

«Η εξέλιξη του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου των ενεργειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα – Το Μητρώο Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών»,  ήταν το θέμα που ανέπτυξε ο κ. Χάρης Ανδρεοσάτος, από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως η βελτίωση των προσφερόμενων ενεργειακών υπηρεσιών από τις Ε.Ε.Υ. θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την άρση των εμποδίων σύναψης συμβάσεων Σ.Ε.Α., καθώς και την ανάπτυξη της αγοράς των Ε.E.Y..

 «Το Ευρωπαϊκό έργο QualitEE και τη θεσμοθέτηση πλαισίου διασφάλισης ποιότητας για τις ενεργειακές υπηρεσίες με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης», παρουσίασε υπεύθυνος του έργου  κ. Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης.

Όπως είπε, βραχυπρόθεσμος στόχος είναι η ανάπτυξη τεχνικών και οικονομικών κριτηρίων αξιολόγησης της ποιότητας ενεργειακών υπηρεσιών με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), καθώς και η υλοποίηση πιλοτικών έργων, σε κάθε χώρα, που θα συμμορφώνονται με τα τεχνικά κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας του έργου QualitEE.

Στα «κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας ενεργειακών υπηρεσιών με ΣΕΑ του έργου QualitEE» αναφέρθηκε η κ. Φωτεινή Καραμάνη, από το ΚΑΠΕ.

Συγκεκριμένα εξήγησε ότι έχουν αναπτυχθεί 9 τεχνικά κριτήρια ποιότητας των ενεργειακών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων η ποιότητα της εφαρμογής των τεχνικών μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης (ΒΕΑ), η συντήρηση του εξοπλισμού και διασφάλιση της αξίας του, η επικοινωνία μεταξύ του παρόχου ενεργειακών υπηρεσιών (ΠΕΥ) και του πελάτη, η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις άνεσης των χρηστών, κ.α.

Τέλος, η «κατάσταση των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Αγορά», ήταν το θέμα που ανέπτυξε ο κ. Παναγιώτης Καστανίδης Δίπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, υπογραμμίζοντας την  ανάγκη για Διασφάλιση Ποιότητας των Ενεργειακών Υπηρεσιών, με μέτρα σε εθνικό επίπεδο, όπως π.χ. στη Σλοβακία, όπου ΣΕΑ μπορούν να παρέχουν μόνο κάτοχοι εξειδικευμένων αδειών ή ενεργειακοί ελεγκτές, ή στην Αυστρία όπου το αρμόδιο υπουργείο παρέχει τη σήμανση Συμβάσεων Ενεργειακής Εξοικονόμησης, βάσει προδιαγραφών.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρες τις εισηγήσεις στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΕΔΩ.

Comments are closed