Προκαταρκτική έκθεση ερευνητών του ΙΤΣΑΚ για τον σεισμό της Λάρισας

Την 3η Μαρτίου 2020 και ώρα Ελλάδας 12:16 σημειώθηκε στη Θεσσαλία ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους Μw=6.3. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Σεισμογραφικού Δικτύου επρόκειτο για επιφανειακό (h~8 km) σεισμό με το επίκεντρο του να εντοπίζεται στη περιοχή τουΤυρνάβου σε απόσταση περίπου 22 km ΔΒΔ από τη Λάρισα και 8 km από τον Τύρναβο.

Ενδεικτικά οι γεωγραφικές συντεταγμένες του επικέντρου όπως δίνονται από της ιστοσελίδα του Σεισμολογικού Σταθμού του ΑΠΘ είναι 39.7320Β, 22.2180A.

Στις 13:45 έγινε ένας μετασεισμός Μ=5.1.  H χωρική κατανομή του κύριου σεισμού και των μετασεισμών με μέγεθος Μ≥3.0 δίνονται στο χάρτη του σχήματος (1α).

Στον ίδιο χάρτη δίνεται και η χωροθέτηση των οικιστικών περιοχών οι οποίες επλήγησαν σοβαρότερα όπως και τα ρήγματα της ευρύτερης περιοχής μεταξύ των οποίων και το ρήγμα του Τυρνάβου (ΒΑ της πόλης του Τυρνάβου).

Το ρήγμα αυτό είναι κανονικό ρήγμα με κλίση προς τα ΒΑ για το οποίο ο τελευταίος γνωστός ισχυρός σεισμός έγινε το 1766 με μέγεθος Μ:(6.1) (Παπαζάχος και Παπαζάχου 2003).

Η μέγιστη επιτάχυνση ~10%g καταγράφηκε στο Νοσοκομείο της Λάρισας.

Από το σχήμα (1α) φαίνεται η καλή συμφωνία του ρήγματος με τη κατανομή των μετασεισμών και των λύσεων του μηχανισμού γένεσης).

Στο σχήμα (1b) δίνεται χάρτης αισθητότητας με παράμετρο τη μέγιστη επιτάχυνση (σε %g). Οι καμπύλες είναι μεταξύ 2%g-10%g ενώ η τελευταία είναι για 1%g.

Στοιχεία Αντισεισμικών Κανονισμών – Συμπεριφορά Κατασκευών – Γεωτεχνικές Παρατηρήσεις

Μια πρώτη εικόνα της κατανομής των βλαβών συνδέεται με τη κατανομή των σεισμικών επιταχύνσεων που φαίνεται στο παραπάνω σχήμα 1b. H μέγιστη επιτάχυνση περίπου 10% της επιτάχυνσης της βαρύτητας καταγράφηκε στο Νοσοκομείο της Λάρισας. Είναι σχετικά χαμηλή για τα κτήρια οπλισμένου σκυροδέματος, για να προκαλέσει βλάβες.

Όπως φαίνεται και από το σχήμα 2 τα φάσματα απόκρισης δεν απέχουν σημαντικά από τους συντελεστές του παλιού κανονισμού και είναι πολύ χαμηλότερα από τα φάσματα σχεδιασμού των σύγχρονων κανονισμών. Έτσι η εικόνα βλαβών στο Μεσοχώρι και το Δαμάσι επικεντρώνεται στα παραδοσιακά λίθινα σπίτια χωρίς αντισεισμικές προδιαγραφές.

Προφανώς στην περιοχή του Μεσοχωρίου έχουν παίξει σημαντικό ρόλο για τις βλάβες οι εδαφικές συνθήκες της περιοχής. Επίσης υπάρχουν κατολισθητικά φαινόμενα στους παρακείμενους δρόμους.

Όλες οι παρατηρήσεις τόσο των κατασκευών όσο και των γεωτεχνικών συνθηκών θα γίνουν αντικείμενο ανάλυσης και μελέτης από τους ερευνητές του ΙΤΣΑΚ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κοντά στο ρήγμα οι επιταχύνσεις είναι προφανώς λίγο μεγαλύτερες από αυτές του Νοσοκομείου της Λάρισας. Στην πόλη της Λάρισας δεν αναφέρθηκαν σημαντικές βλάβες. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Θεσσαλία αλλά και σε ακόμη μεγαλύτερη έκταση.

Τα αποτελέσματα της παρουσίασης αυτής είναι προκαταρκτικά και είναι πιθανόν να τροποποιηθούν μελλοντικά εφόσον γίνουν λεπτομερέστερες αναλύσεις και προστεθούν νέα δεδομένα από όργανα τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα μέσω internet με τις εγκαταστάσεις του ΙΤΣΑΚ.

Comments are closed