Η πρώτη Ενεργειακή Κοινότητα στη Θεσσαλονίκη

Αστικός  ενεργειακός συνεταιρισμός με την επωνυμία “Ενεργειακή Κοινότητα Θεσσαλονίκης – Κεντρικής Μακεδονίας” ιδρύθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στη Θεσσαλονίκη, με βάση το νόμο 4513/2018 ο οποίος δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε πολίτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τοπικούς φορείς για συμμετοχή τους σε ενεργειακά εγχειρήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Στον κοινωνικός ενεργειακό συνεταιρισμό με έδρα τη Θεσσαλονίκη συμμετέχουν αρχικά 15 άτομα, όπως προβλέπει ο νόμος, ωστόσο στόχος του συνεταιρισμού είναι να μεγαλώσει και να φτάσει τα 200-300 άτομα, προκειμένου να μπορεί να υλοποιήσει τα ενεργειακά projects που σχεδιάζει.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν σε τοπικά ΜΜΕ στελέχη του συνεταιρισμού, αυτός επιδιώκει μεταξύ των μελών του να βρίσκονται και άνθρωποι που έχουν κάποια εξειδίκευση, όπως οικονομολόγοι, λογιστές, νομικοί κ.λπ. ώστε το κόστος ενός πρότζεκτ να μειωθεί και από την ίδια την εθελοντική συμμετοχή των μελών.

Για παράδειγμα μέσω της εκπόνησης μια μελέτης σκοπιμότητας, η οποία είναι απαραίτητη ώστε να εξεταστεί εάν ένα πρότζεκτ θα μπορεί να αποδώσει οικονομικά , αν δηλαδή τα χρήματα και ο κόπος που θα επενδυθεί θα μπορέσουν να επιστρέψουν σε εύλογο χρονικό διάστημα στα μέλη.

Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας έχει ορισθεί στα 100 ευρώ.

Όσον αφορά στα πιθανά πρότζεκτ που διερευνά ο συνεταιρισμός, εξετάζονται σενάρια για virtual net metering  με φωτοβολταϊκό πεδίο, παραγωγή βιοαερίου από αστικά και αγροτικά υπολείμματα, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών μέσω βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής ή θερμομονώσεων, παραγωγής πέλετ από βιομάζα, κ.α.

Σημειώνεται ότι οι ενεργειακές κοινότητες έχουν περιορισμό ως προς το μέγεθος της εγκατάστασης, πχ. για ένα φωτοβολταικό το ανώτερο όριο είναι τα 500 KW.
Επίσης, με βάση το νόμο έχουν τοπικό χαρακτήρα, θα πρέπει τουλάχιστον το 50% συν ένα των μελών να έχουν τόπο κατοικίας ή ιδιοκτησία στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας.

Comments are closed