Θεσμική προστασία για τις περιοχές Natura

To υπουργείο Περιβάλλοντος προχώρησε στην κύρωση κειμένου, που για πρώτη φορά θέτει συγκεκριμένους στόχους για 263 από τις 446 περιοχές του δικτύου Natura. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται το γνωστικό υπόβαθρο για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για το κομμάτι του φυσικού μας πλούτου που πρέπει να προστατευθεί. Παράλληλα «κλείνει» ένα σημαντικό κενό έναντι της κοινοτικής νομοθεσίας και γίνεται πιο ουσιαστική η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων στις περιοχές αυτές.

Αυτό το θεσμικό κείμενο, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ1807Β/23) είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής εργασίας ειδικών επιστημόνων από ελληνικά πανεπιστήμια και περιβαλλοντικές οργανώσεις, που έγινε στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος LIFE-IP 4 Natura. Πρόκειται για τον καθορισμό των «στόχων διατήρησης» σημαντικών οικοτόπων και απειλούμενων ειδών, περιοχών που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000, ενώ όπως δημοσιεύει η «Καθημερινή», ακολουθούν μέσα στην άνοιξη και οι στόχοι διατήρησης για την ορνιθοπανίδα (οι υπόλοιπες 183 περιοχές του δικτύου Natura).

Οι πρώτες μελέτες

Το υπουργείο Περιβάλλοντος επιχείρησε στο παρελθόν να αντιμετωπίσει την έλλειψη, αναθέτοντας σε ιδιώτη την εκπόνηση μελέτης. Η μελέτη παραδόθηκε το 2015, ωστόσο δεν έγινε δεκτή από τις κοινοτικές υπηρεσίες, καθώς θεωρήθηκε ανεπαρκής. Επειτα από διαβουλεύσεις με τις κοινοτικές αρχές, αποφασίστηκε μέσω ανακατανομής των πόρων που διατέθηκαν στο LIFE-IP (δηλαδή χωρίς επιπρόσθετους κοινοτικούς πόρους) μια επιστημονική ομάδα να αναθεωρήσει την παλαιά μελέτη και να συγκεντρώσει όλη τη γνώση που έχει προκύψει έκτοτε από νέες επιστημονικές δημοσιεύσεις και ερευνητικά προγράμματα σε ένα συνολικό κείμενο. Για τις περιπτώσεις εκείνες όπου η επιστημονική γνώση δεν είναι ακόμη αρκετή, αποφασίστηκε αυτό να επισημαίνεται στο κείμενο των στόχων διατήρησης και να συμπληρωθούν τα κενά μέσα στην επόμενη τριετία μέσω στοχευμένων επιστημονικών προγραμμάτων. Το κείμενο ολοκληρώθηκε, συζητήθηκε με τους κοινοτικούς και αφού ωρίμασε για ένα έτος στα συρτάρια του υπουργείου, τελικά ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε με απόφαση του υφυπουργού κ. Γιώργου Αμυρά.

Το επόμενο βήμα είναι η ολοκλήρωση των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών που εκκρεμούν την τελευταία τριετία, με τις οποίες θα θεσπιστούν συγκεκριμένα μέτρα για να επιτύχει η χώρα τους στόχους διατήρησης.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ.

Comments are closed