Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία του Περιφερειακού Κέντρου Ενέργειας «SEleNe CC»

Την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης «SEleNe CC» με έδρα τη Θεσσαλονίκη ανακοινώνει ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).

Ήδη από την 1η Ιουλίου 2021, το SEleNe CC παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους Διαχειριστές-μετόχους του με στόχο τον συντονισμό και την αρμονική λειτουργία των Συστημάτων Μεταφοράς της περιοχής.

Το νέο Περιφερειακό Κέντρο με έδρα τη Θεσσαλονίκη παρέχει υπηρεσίες με στόχο:

  • Την ανάπτυξη κοινού μοντέλου δικτύου
  • Τον συντονισμό της Επιχειρησιακής Ασφάλειας
  • Τον συντονισμένο υπολογισμό της δυναμικότητας των διασυνδέσεων
  • Τον συντονισμό του προγραμματισμού συντηρήσεων
  • Την αξιολόγηση της βραχυχρόνιας επάρκειας του Συστήματος Μεταφοράς της περιοχής.

Το SEleNe CC συστήθηκε το περυσινό καλοκαίρι από τους Διαχειριστές των Συστημάτων της Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ), της Bουλγαρίας (ESO-EAD), της Iταλίας (Terna) και της Ρουμανίας (Transelectrica) και αποτελεί έναν από τους έξι Περιφερειακούς Συντονιστές Ασφάλειας που λειτουργούν σήμερα στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Η λειτουργία του συνιστά ένα σημαντικό βήμα για την εναρμόνιση της περιοχής με το 3ο πακέτο πολιτικής της ΕΕ. Στο πλαίσιο του Πακέτου Καθαρής Ενέργειας (ΠΚΕ), τον Ιούλιο 2022 το SEleNe CC θα μετεξελιχθεί σε «Περιφερειακό Κέντρο Συντονισμού» (Regional Coordination Center – RCC) με  αυξημένες υποχρεώσεις και αρμοδιότητες. Οι αναγκαίες προετοιμασίες για τη μετάβαση αυτή έχουν ήδη ξεκινήσει.

Ο Πρόεδρος & CEO του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε σχετικά: «Με την ίδρυση του Περιφερειακού Κέντρου Ενέργειας στη Θεσσαλονίκη επιτυγχάνουμε βελτιστοποίηση της ασφάλειας δικτύων στη ΝΑ Ευρώπη, ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των Διαχειριστών για αποτελεσματική αντιμετώπιση των τεχνικών προκλήσεων και εναρμόνιση των γειτονικών χωρών εκτός ΕΕ με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Το SEleNe CC θα ενισχύσει την αποδοτικότητα της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή και θα συμβάλλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ενοποίησή της σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο».

Πηγή ΑΔΜΗΕ

Comments are closed