Σκληρή δοκιμασία για οικίες και υποδομές στην Κρήτη, από ακραία φαινόμενα

Οι καταστροφές υποδομών και ιδιαίτερα παλαιών γεφυρών στα Χανιά κατά την τελευταία εκδήλωση ακραίων φαινομένων στην περιοχή, επιβεβαιώνει με τον… χειρότερο τρόπο την ανάγκη λήψης μέτρων για τον έλεγχο και τη συντήρηση οδικών τεχνικών έργων αυτής της κατηγορίας, που επί δεκαετίες έχουν αφεθεί στη φθορά του χρόνου και της φύσης.

Το ρεπορτάζ κάνει λόγο για κοινότητες με σπίτια που αντιμετωπίζουν έντονα φαινόμενα καθιζήσεων. Δίκτυα (οδικά, ύδρευσης, κλπ) μετρούν “πληγές”, ενώ το έργο αποκατάστασης ζημιών έχει ήδη ξεκινήσε. Στα Χανιά, την κατάρρευση της ιστορικής γέφυρας του Κερίτη ακολούθησε η κατάρρευση της γέφυρας του Πλατανιά στην Παλαιά Εθνική Οδό.

Σύντομα άλλωστε, εντός των επομένων λίγων μηνών, θα ολοκληρωθεί και το έργο της σχετικής Ομάδας Εργασίας που αποφάσισε να συστήσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, πριν αρχίσει η αλυσίδα αντίστοιχων γεγονότων στην Ελλάδα (Δράμα, Καβάλα, τώρα Χανιά), αλλά ακόμα και πριν τη φονική κατάρρευση γέφυρας στη Γένοβα της Ιταλίας, που είχε “πυροδοτήσει” ανάλογες συζητήσεις και ανησυχίες και στην Ελλάδα.

Το έργο της ΟΕ αφορά την αντισεισμική θωράκιση γεφυρών οι οποίες έχουν κατασκευαστεί χωρίς την υποχρέωση εφαρμογής σχετικών Κανονισμών σε παλαιότερες χρονικές περιόδους, γεγονός που τις καθιστά περισσότερο ευπαθείς στις σεισμικές καταπονήσεις από τις αντίστοιχες σύγχρονες, για τις οποίες εφαρμόζονται σύγχρονες διατάξεις κατά το σχεδιασμό και τη διαστασιολόγησή τους.

Το αντικείμενο αφορά κυρίως τις υφιστάμενες και λιγότερο τις νέες γέφυρες και συγκεκριμένα διαδικασίες συντήρησης και ενίσχυσης αυτών, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ασφάλειας του οδικού δικτύου. Παράλληλα, θα γίνει προσπάθεια δημιουργίας πλαισίου που θα καθορίζει το σύνολο των απαραίτητων προσεισμικών ελέγχων (πρωτοβάθμιων-δευτεροβάθμιων) αλλά και τους φορείς που θα αναλάβουν την αναβάθμιση των υφιστάμενων γεφυρών. Το παραδοτέο θα είναι κείμενο με προτάσεις και ενέργειες από αρμόδιους φορείς.

Σε εκκρεμότητα βρίσκεται και η πρόταση του ΤΕΕ για Μητρώο Υποδομών.

Σε σχετική δήλωσή του μετά τις καταστροφές στην Κρήτη, ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γ. Στασινός δήλωσε μεταξύ άλλων:

“Σε όλον τον κόσμο υπάρχει, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η έννοια της προληπτικής συντήρησης. Αυτό πρέπει να αφορά κυρίως τις κρίσιμες υποδομές, τα δημόσια έργα, την ασφάλεια των πολιτών.

Όσο το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών δεν αποφασίζει να προχωρήσει επιτέλους, όπως έχει προτείνει το ΤΕΕ, στη συγκρότηση και διαρκή ενημέρωση ενός Ηλεκτρονικού Μητρώου Έργων Υποδομής, με αναλυτική καταγραφή του πότε κατασκευάστηκε και πότε συντηρείται κάθε φορά ένα έργο, ποιος έχει την ευθύνη, ποιος εκτελεί τις εργασίες και πότε, τόσο θα έχουμε μεγάλες καταστροφές. Και δυστυχώς, φοβάμαι ότι θα έχουμε και άλλα ανθρώπινα θύματα, όπως έχει συμβεί ήδη τόσες φορές.

Το είπαμε σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις: το Μητρώο Υποδομών πρέπει να προχωρήσει τώρα. Αν η Πολιτεία δεν μπορεί ή δεν ξέρει, το ΤΕΕ, ως ο επίσημος τεχνικός της σύμβουλος, είναι πρόθυμο και ικανό να συμβάλει στη δημιουργία και λειτουργία του.”

Comments are closed