Κάνεις έρευνα; Ώρα να την αξιοποιήσεις

Πηγή φωτογραφίας: http://www.imagens.usp.br/?p=22170, Author: Marcos Santos / USP Imagens. This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Πηγή φωτογραφίας: http://www.imagens.usp.br/?p=22170, Author: Marcos Santos / USP Imagens. This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Να κινητοποιήσει τους ερευνητές και τις ερευνήτριες όλων των επιστημονικών πεδίων και βαθμίδων, ώστε να αξιοποιήσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας, έχει ως στόχο το Εργαστήριο  Αξιοποίησης Έρευνας & Καινοτομίας του ΑΠΘ.

Σήμερα ένα μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας (χρηματοδοτούμενης και μη) που παράγεται στο ΑΠΘ παραμένει αναξιοποίητο. Τα «αδρανή» ερευνητικά αποτελέσματα αλλά και οι εν εξελίξει έρευνες μπορούν μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών να μετατραπούν σε καινοτόμα[ προϊόντα/υπηρεσίες τα οποία στη συνέχεια θα προωθηθούν μέσω του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) στην αγορά.

Για το σκοπό αυτό, το ΓΜΤ υλοποιεί διήμερα εργαστήρια στα οποία οι συμμετέχοντες/ουσες θα ενημερωθούν για τις υπηρεσίες του καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ μπορεί να συμβάλλει στην αξιοποίηση ενός ερευνητικού αποτελέσματος. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν σε θέματα προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας, δημιουργίας spin-off εταιριών και αδειοδότησης (licensing) ερευνητικών αποτελεσμάτων. Παράλληλα, θα εκπαιδευτούν μέσω βιωματικών εργαλείων στη λιτή ανάπτυξη και την καινοτομία με στόχο τη σύγκλιση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στις ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας.

Δικαιούχοι:
1η ομάδα: Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, Υποψήφιοι διδάκτορες & Μεταπτυχιακοί φοιτητές
2η ομάδα: Μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕ

Πληροφορίες:
Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας, 2310 994021 / 34, tto@rc.auth.gr

Επίσης μάθε περισσότερα ΕΔΩ

Comments are closed