Κατατέθηκε στη Βουλή το Σ/Ν για τις στρατηγικές επενδύσεις και τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

Τον δρόμο για τη Βουλή λαμβάνουν κατά σειρά τρία νομοσχέδια του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ήδη το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων “Στρατηγικές Επενδύσεις και Βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς” βρίσκεται από την Τρίτη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ενώ ακολουθούν το νομοσχέδιο για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικών ζητημάτων απολιγνιτοποίησης καθώς και o νέος αναπτυξιακός νόμος.

Μείωση της γραφειοκρατίας για τις μεγάλες ξένες επενδύσεις

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις ευνοεί την εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό όπου πρόκειται κατά κύριο λόγο για μεγάλες επενδύσεις, ενώ η συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών δημιουργούσε μεγάλες καθυστερήσεις, το νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις έρχεται να απλουστεύσει τις διαδικασίες. Πλέον μειώνεται ο όγκος των απαιτούμενων πιστοποιητικών, ενώ δίνεται προσωρινή άδεια με δηλωτική πράξη, ούτως ώστε να έχουν την δυνατότητα ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό, να προσλάβουν προσωπικό και να υποβάλουν εντός χρονικού ορίου τα πιστοποιητικά, για να δύνανται εν τω μεταξύ να λειτουργήσουν. Στόχος είναι η διευκόλυνση των μεγάλων ξένων επενδύσεων.

Όπως ανέφερε σε σχετική παρουσίαση προς δημοσιογράφους ο αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, “Στόχος είναι να μεταμορφώσουμε την Ελλάδα σε χώρα επιχειρηματικά φιλική και να βγάλουμε από το μυαλό του οποιουδήποτε επενδυτή πως ‘όταν πας στην Ελλάδα θα μπλέξεις’”. Διαβεβαίωσε ότι το νέο νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις θα ανοίξει το επενδυτικό πεδίο στην Ελλάδα.

Ολοκληρωμένο πλέγμα εργαλείων για τη στήριξη των επιχειρήσεων

Επιπλέον, από 1η Ιανουαρίου του 2022 θα ξεκινήσει ο νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων που θα δώσει ενίσχυση στις περιφερειακές ενότητες, συμπληρώνοντας το πλέγμα εργαλείων για τη στήριξη των επιχειρήσεων και δημιουργία του κατάλληλου κλήματος για προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων στην Ελλάδα, όπως η Pfizer, η Cisco, η Teamviewer.

Σε ό,τι αφορά το σχέδιο νόμο “Στρατηγικές Επενδύσεις και Βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς”, χαρακτηρίστηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό, κ. Νίκο Παπαθανάση ως «η βίβλος για τις στρατηγικές επενδύσεις».

Βασικό σημείο του νομοσχεδίου για τις στρατηγικές επενδύσεις είναι η δημιουργία νέου πληροφοριακού συστήματος με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης των επενδύσεων. Σημειώνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια άνω του 1 εκατ. ευρώ θα υπάγονται στο υπουργείο Ανάπτυξης και κάτω του 1 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες της χώρας.

Όπως δημοσιεύει το capital.gr, τα επενδυτικά σχέδια των 700 χιλ. ευρώ θα ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτό ελεγκτή σε όλα τα καθεστώτα, με δυνατότητα ελέγχου από τον ορκωτό, ανεξαρτήτως του είδους επένδυσης.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης, μειώνεται πλέον στις 60 ημέρες η εκκαθάριση των αιτήσεων και στις 100 ημέρες η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου.

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στα data centers έχουν στόχο την δημιουργία μίας μεγάλης κοινότητας καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας και εκπαίδευση νέων ανθρώπων στις νέες τεχνολογίες, όπως αναφέρθηκε από τον υπουργό.

Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων

Στα επενδυτικά κίνητρα που παρέχει το νομοσχέδιο προβλέπεται το κίνητρο χωροθέτησης που αφορά στην ένταξη για παράδειγμα εκτάσεων που καταλαμβάνουν έως και το 50% του βασικού ακινήτου της επένδυσης. Προβλέπονται επίσης φορολογικά κίνητρα, τα οποία παρέχονται με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, με δικαίωμα σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή για δώδεκα χρόνια από τη στιγμή ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. Εξέχον κίνητρο είναι και αυτό της ταχείας αδειοδότησης για την εκτέλεση έργων, την εγκατάσταση ή λειτουργία στρατηγικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των χωροταξικών αδειών.

Μεταξύ των προβλέψεων του νομοσχεδίου είναι και η χορήγηση κινήτρων ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων, όπου με απόφαση της αρμόδιας Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, είναι δυνατόν να παρέχονται εκτός των άλλων ενισχύσεις με τη μορφή επιχορήγησης, για την ενίσχυση δαπανών όπως είναι η πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση ή ατόμων με αναπηρία, ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη.

Δείτε το Σ/Ν “Στρατηγικές Επενδύσεις και Βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς” ΕΔΩ.

Για το νομοσχέδιο, το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε καταθέσει τις θέσεις και τις προτάσεις του, μετά από εισήγηση της ΜΕ Ανταγωνιστικότητας – Επιχειρηματικότητας – Καινοτομίας (βλ. σχετικό θέμα ΕΔΩ).

Το νομοσχέδιο με θέμα “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικών ζητημάτων απολιγνιτοποίησης” παραμένει σε διαβούλευση ΕΔΩ.

Comments are closed