Κατερίνη: Στο ΕΣΠΑ η αντιμετώπιση διάβρωσης των ακτών

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η πρόταση με την οποία πληρούνται τα κριτήρια της περιβαλλοντικής ηπιότητας της παρέμβασης, της αποτελεσματικότητας ως προς την αποτροπή του φαινομένου της διάβρωσης, στις ακτές της Παραλίας Κατερίνης. Η πρόταση είχε υποβληθεί στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.

Το έργο, που αναμένεται να ολοκληρωθεί πολύ πριν το επόμενο καλοκαίρι ακτής, με μήκος 1100 m, ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτής με μήκος 990 m βρίσκεται στην ακτή μπροστά από τον οικισμό της Παραλίας και βόρεια του υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου. Ειδικότερα, επικεντρώνεται σε έργα προστασίας (ύφαλοι – κυματοθραύστες) και προσάμμωσης.

Πιο συγκεκριμένα η ταυτότητα των παρεμβάσεων περιλαμβάνει τα εξής:

  • Την επέκταση του μεσαίου βυθισμένου κυματοθραύστη κατά 20 m προς τα νότια, την επέκταση του βόρειου βυθισμένου κυματοθραύστη κατά 20 m προς τα νότια και 50 m προς τα βόρεια.
  • Την επέκταση του προσήνεμου μώλου του Ναυτικού Ομίλου κατά 20 m.
  • Την αναπλήρωση της ακτής με άμμο με χρήση χονδρόκοκκου υλικού 0,9 mm, σε τρεις περιοχές: μία βόρεια του Ναυτικού ομίλου σε μήκος 450m και αρχικό μέσο πλάτος αναπλήρωσης 15m, μία βόρεια του γεφυρωτού προβλήτα στην περιοχή της εκκλησίας σε μήκος 180m και αρχικό μέσο πλάτος αναπλήρωσης 25m και μία βόρεια του εγκάρσιου μώλου σε μήκος 360m περίπου και αρχικό μέσο πλάτος αναπλήρωσης 30m.

Comments are closed