Κλιματικός Νόμος: Ψηφίστηκε χωρίς την υποχρεωτική ασφάλιση κτιρίων

Ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα ο εθνικός κλιματικός νόμος που έχει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55%, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 και μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα για τη χώρα μας έως το 2050.

Ωστόσο, πριν την ψήφιση του, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε σε βελτιωτικές αλλαγές, κάνοντας δεκτές ορισμένες ενστάσεις που είχαν εκφραστεί.

Από τις σημαντικότερες τροποποιήσεις, είναι η απόσυρση του άρθρου 1, τροπολογίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος που προέβλεπε την υποχρεωτική εξαίρεση από την αναδάσωση, των εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες αλλά δεν έχουν κυρωθεί στους δασικούς χάρτες.

Επίσης, αποσύρθηκε το άρθρο 23 του κλιματικού νόμου που προέβλεπε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2025 τα νέα κτίρια που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας ασφαλίζονται υποχρεωτικά ενώ η ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελεί προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου.

Comments are closed