Λεύκωμα για τα 60 χρόνια του ΠΑ.ΜΑΚ.

Έξι δεκαετίες αδιάλειπτης προσφοράς στην επιστημονική κοινότητα της χώρας, αλλά και στην εκπαιδευτική, πολιτιστική και οικονομική ζωή της Βόρειας Ελλάδας, συμπληρώθηκαν για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η ιστορική «Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης», που άρχισε τη λειτουργία της το ακαδημαϊκό έτος 1957-1958, είναι πλέον ένα σύγχρονο δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, με μόνιμη επιδίωξη την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την αριστεία, με όρους κοινωνικής ευαισθησίας και χωρίς αποκλεισμούς.

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας γιόρτασε αυτήν την επέτειο με μια σεμνή τελετή στην οποία παρουσιάστηκε το Επετειακό Λεύκωμα για τα 60 χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημίου, το οποίο έχει επιμεληθεί ο πρώην Πρύτανης, Ιωάννης Τσεκούρας και το οποίο διατίθεται στο Πανεπιστήμιο.

Comments are closed