Διασφαλίστηκε το δικαίωμα των νέων μηχανικών για αίτηση ένταξης στην ειδική ασφαλιστική κατηγορία μειωμένων εισφορών

Τη δυνατότητα να επιλέξουν την ένταξή τους στην ειδική ασφαλιστική κατηγορία (ως 5 έτη ασφάλισης) αποκτούν από αύριο Παρασκευή 5 Μαρτίου, οι νέοι μηχανικοί που εντάχθηκαν ετεροχρονισμένα στην ασφάλιση.

Αυτό προέκυψε μετά από επικοινωνία και σχετική συμφωνία του Προέδρου του ΤΕΕ κ. Γιώργου Στασινού με τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ, εκ μέρους του οποίου ακολούθησε η σχετική ανακοίνωση.

Έτσι, λύνεται ένα πρόβλημα που ανέδειξε και η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε σχετική επικοινωνία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με παρέμβαση που έκανε προ ημερών ο  Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης απ` ευθείας στο γραφείο του αρμόδιου Υπουργού κ. Κωστή Χατζηδάκη, επισημαίνοντας πως η ολοκλήρωση της εγγραφής στον e-ΕΦΚΑ ενός νέου μηχανικού και η ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος καθυστερεί από 5 -10 μήνες ή και περισσότερο σε ορισμένες περιπτώσεις, παρότι η έναρξη του επιτηδεύματος ολοκληρώνεται κανονικά από την αρμόδια ΔΟΥ.  Σε αυτό το διάστημα οι νέοι μηχανικοί δεν είχαν δυνατότητα υποβολής αίτησης ένταξης στην ειδική ασφαλιστική κατηγορία (κάτω 5ετίας) με αποτέλεσμα να κατατάσσονται αυτόματα στην 1η κατηγορία και να στερούνται το, κατά νόμο, ευεργέτημα.

Πλέον οι νέοι μηχανικοί θα μπορούν να υποβάλουν το αίτημα ένταξης στην ειδική κατηγορία ασφάλισης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΦΚΑ. Μετά την υποβολή του αιτήματος θα ακολουθήσει η εκκαθάριση, η διόρθωση των ειδοποιητηρίων και ο συμψηφισμός των ποσών που έχουν καταβληθεί με οφειλές ή μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ έχει ως εξής:

«Σε επικοινωνία του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος συμφωνήθηκε να δοθεί από την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 η δυνατότητα σε νέους μηχανικούς που εντάχθηκαν ετεροχρονισμένα στην ασφάλιση να επιλέξουν μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας την ειδική ασφαλιστική κατηγορία (έως 5 έτη ασφάλισης). 

Μετά την υποβολή του αιτήματος θα ακολουθήσει η εκκαθάριση, η διόρθωση των ειδοποιητηρίων και ο συμψηφισμός των ποσών που έχουν καταβληθεί με οφειλές ή μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές.

Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε για νέους μηχανικούς που εντάχθηκαν ετεροχρονισμένα στην ασφάλιση έχει οριστικά εξαλειφθεί από τον Οκτώβριο του 2020, μέσω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας εγγραφής. Συγκεκριμένα, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), πραγματοποιείται ηλεκτρονικά η απογραφή των νέων ασφαλισμένων και εκτυπώνεται η βεβαίωση που πρέπει να προσκομιστεί στις υπηρεσίες τις ΑΑΔΕ στις περιπτώσεις έναρξης ατομικής δραστηριότητας από Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και  Αγρότες.

Ακολούθως ο e-ΕΦΚΑ ενημερώνεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ για την έναρξη της δραστηριότητάς τους από την ΑΑΔΕ και πραγματοποιείται η ένταξή τους στην ασφάλιση χωρίς σε κανένα στάδιο να απαιτείται επίσκεψη σε φυσικό υποκατάστημα.»

Comments are closed