Μέχρι τέλη Δεκεμβρίου η προθεσμία επιλογής φορέα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για Μηχανικούς με διπλή ιδιότητα

Δεσμευτική προθεσμία έως το τέλος Δεκεμβρίου έχουν δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες με διπλή ιδιότητα, ώστε να επιλέξουν φορέα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Με την κρίσιμη διάταξη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας, για τον εκσυγχρονισμό του e-ΕΦΚΑ, Μηχανικοί που είχαν διπλή ιδιότητα (π.χ. μισθωτοί του δημοσίου και αυτοαπασχολούμενοι) καλούνται να επιλέξουν ασφαλιστικό φορέα για την καταβολή εισφορών και κατά συνέπεια για τη συνταξιοδότησή τους.

Συγκεκριμένα, επαγγελματίες που έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 υπάγονταν σε δύο φορείς κύριας ασφάλισης λόγω ιδιότητας και κατέβαλλαν διπλές εισφορές παρότι είχαν μία απασχόληση, καλούνται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 να επιλέξουν πρώην φορέα στον οποίο θα θεωρείται ότι διανύθηκε ο χρόνος ασφάλισής τους, από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά (εφόσον δεν επιθυμούν τη συνέχιση της διπλής ασφάλισης).

Αίτηση επιλογής πρώην φορέα θα μπορούν να υποβάλλουν και πρόσωπα που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, προκειμένου να καθοριστεί η αρμόδια εντός του e-ΕΦΚΑ υπηρεσία για την επεξεργασία της αίτησης συνταξιοδότησής τους. Επίσης, αίτηση θα πρέπει να υποβάλουν και οι ασφαλισμένοι που έχουν επιλέξει ή επιλέγουν και την προαιρετική καταβολή δεύτερης εισφοράς, δεδομένου ότι και για τους τελευταίους πρέπει να καθοριστεί ο φορέας με βάση τις διατάξεις του οποίου καταβάλλει τις αναλογούσες εισφορές ο εργοδότης.

Αναλυτικά, με την προωθούμενη διάταξη, τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4387/2016, του γνωστού νόμου Κατρούγκαλου, αναφορικά με την ασφάλιση προσώπων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ για την ίδια απασχόληση. Συγκεκριμένα, αίρεται η διάταξη της μη εφαρμογής της υποχρέωσης καταβολής της προβλεπόμενης ελάχιστης μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, για τη δεύτερη αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα.

Παλαιοί ασφαλισμένοι, για τους οποίους υπολογίζονταν και καταβάλλονταν εισφορές σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ πρώην φορείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς έως 31.12.2016, μπορούν να:

υποβάλλουν μέχρι 31.12.2022 δήλωση επιλογής φορέα και καταβολής εισφορών στον e-ΕΦΚΑ, με την οποία επιλέγουν τον πρώην φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, στην ασφάλιση του οποίου θα προσμετράται ο χρόνος ασφάλισής τους υποχρεωτικά από 01.01.2017 και εφεξής.

επιλέγουν εάν θα συνεχίσουν προαιρετικά να καταβάλλουν εισφορές και στον δεύτερο πρώην φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, στον οποίο υπάγονται, καταβάλλοντας οι ίδιοι επί των αποδοχών τους το συνολικό ποσοστό εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου.

Όπως επισημαίνεται και στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται δικαίωμα στους ασφαλισμένους αυτούς, με αίτησή τους προς τον e-ΕΦΚΑ, να επιλέξουν οι ίδιοι τον φορέα ασφάλισής τους. Η αίτηση για λόγους ασφάλειας δικαίου θα πρέπει να υποβληθεί σε αποκλειστική προθεσμία μέχρι τις 31.12.2022 και θα ανατρέχει στην 1η.1.2017.

Έτσι, μη μισθωτοί με διπλή ιδιότητα καλούνται να επιλέξουν τον πρώην φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, με τις διατάξεις του οποίου θα συνεχίζουν την ασφάλισή τους εντός του e-ΕΦΚΑ. Η πρόβλεψη καταλαμβάνει και ασφαλισμένους που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, προκειμένου να καθοριστεί η αρμόδια εντός του e-ΕΦΚΑ υπηρεσία για την επεξεργασία της αίτησης συνταξιοδότησής τους, καθώς και ασφαλισμένους που έχουν επιλέξει ή επιλέγουν και την προαιρετική καταβολή δεύτερης εισφοράς, δεδομένου ότι και για τους τελευταίους πρέπει να καθοριστεί ο φορέας με βάση τις διατάξεις του οποίου καταβάλλει τις αναλογούσες εισφορές ο εργοδότης.

Με την εν λόγω ρύθμιση ορίζεται, επίσης, ότι η επιλογή πρώην φορέα, τομέα, κλάδου ή λογαριασμού δεν θα οδηγήσει σε επιστροφή επιπλέον εισφορών που είχαν καταβληθεί ή σε αναζήτηση επιπλέον εισφορών που δεν είχαν καταλογισθεί για το διάστημα από 1ης.1.2017 έως τον μήνα της υποβολής της δήλωσης.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τη διάταξη αυτή προκαλείται πιθανά αύξηση εσόδων για τον e-ΕΦΚΑ, από την καταβολή μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς από τους ασφαλισμένους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση δύο ή περισσοτέρων φορέων ή τομέων ασφάλισης και για τη δεύτερη αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα.

Παράλληλα βέβαια, όπως δημοσιεύει το euro2day.gr, προκαλείται και μελλοντική δαπάνη από την απόδοση στους εν λόγω ασφαλισμένους μεγαλύτερου ύψους σύνταξης.

Δείτε το περιεχόμενο του νομοσχεδίου ΕΔΩ.

Comments are closed