Μέχρι 24/3 οι αιτήσεις για το “Συνεργάζομαι”

synergasiaΜέχρι τις 24 Μαρτίου θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις συμμετοχής για τον διαγωνισμό «Συνεργάζομαι». Πρόκειται για έναν θεσμό επιβράβευσης συνεργασιών μεταξύ βιομηχανικών φορέων (εταιρείες πληροφορικής και βιομηχανίες) και ερευνητικών οργανισμών (πανεπιστήμια & ερευνητικοί φορείς). Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δώσει κίνητρα για τεχνολογικές συνεργασίες, ώστε να επιτευχθεί η μεταφορά τεχνογνωσίας και να αναπτυχθούν, με αποδοτικό τρόπο, νέα/καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Έμμεσος στόχος είναι η συνέχεια, η επέκταση και προβολή, κατά τη διάρκεια όλου του έτους, των συνεργασιών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του ετήσιου Technology Forum (www.technology-forum.eu), αλλά και όσων προέρχονται εκτός αυτού.

Οι Συνεργασίες που θα αναδειχθούν μέσω του «Συνεργάζομαι» μπορούν να είναι δύο μορφών:τεχνολογικές συνεργασίες (συμβολή τεχνογνωσίας από κάθε φορέα) ή εμπορικές συνεργασίες (εμπορική προώθηση τεχνολογικών λύσεων) ή και τα δύο. Πιο ολοκληρωμένες θεωρούνται οι συνεργασίες που έχουν και τις δύο μορφές, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Η συνεργασία που αναπτύχθηκε πρέπει να περιλαμβάνει εφαρμογές και εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 • Ο ελάχιστος αριθμός συνεργαζόμενων φορέων είναι δύο.
 • Η συνεργασία να βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία τρία χρόνια.
 • Δεν υπάρχει περιορισμός στον τύπο των συνεργαζόμενων φορέων. Θα ήταν επιθυμητό να υπάρχουν φορείς και από το χώρο της Βιομηχανίας και από το χώρο της Έρευνας.


Διαδικασία υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής έως τις 24 Μαρτίου 2015, σε μορφή PDF, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://technology-forum.eu/synergazomai/

 

Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Περίληψη(δημοσιεύσιμη): Σύντομη περιγραφή της συνεργασίας (φορείς, αντικείμενο), (μέγιστο όριο μισή σελίδα).
 • Περιγραφή της λύσης(εμπιστευτική): Σαφής περιγραφή του προβλήματος, των στόχων και του οράματος του έργου που προέκυψε από τη συνεργασία, της βασικής λειτουργικότητας και των τεχνολογιών  που εμπλέκονται (τεχνολογική περιγραφή της παραχθείσας λύσης), της ωριμότητας του ανεπτυγμένου συστήματος (πρωτότυπο προς επίδειξη/εγκατεστημένο σύστημα λογισμικού, κλπ) (μέγιστο όριο 3 σελίδες)
 • Συμπληρωματικότητα και εμπειρία της ομάδας ανάπτυξης(εμπιστευτική):
  • Περιγραφή των φορέων που συμμετείχαν στη συνεργασία, περιγραφή της δραστηριότητας του κάθε φορέα στα πλαίσια του έργου, διαδικασία ανάπτυξης  της συνεργασίας (π.χ. μέσω του Technology Forum, μέσω κάποιου Συνδέσμου) (μέγιστο όριο 1 σελίδα ανά φορέα).
  • Περιγραφή της συμπληρωματικότητας των φορέων και τα οφέλη από τη συνεργασία στο έργο (π.χ. μείωση των συνολικών πόρων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας) (μέγιστο όριο 2 σελίδες).
 • Αντίκτυπος της λύσης(εμπιστευτική): Περιγραφή της εμπορικής δυναμικής και των αποτελεσμάτων της λύσης (π.χ. νέοι πελάτες, νέες αγορές ή τζίρος της συγκεκριμένης λύσης), περιγραφή της διαδικασίας βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των φορέων που εμπλέκονται και μελλοντικές προοπτικές της συνεργασίας και της παραχθείσας λύσης (μέγιστο όριο 2 σελίδες).

Το χρονοδιάγραμμα του θεσμού έχει ως εξής:

 • 10/02/2016: Ανακοίνωση θεσμού – Πρόσκληση υποβολής συμμετοχής
 • 24/03/2016: Λήξη δηλώσεων συμμετοχής
 • 02/05/2016: Ανακοίνωση αξιολόγησης συμμετοχών
 • 18/05/2016: Απονομή στα πλαίσια του 3ουTechnology Forum

H προβολή των συνεργασιών που θα συμμετέχουν θα γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

 • Στο 3οTechnology Forum
  • Δεκάλεπτη παρουσίαση της πρώτης Συνεργασίας
  • Βράβευση των τριών πρώτων Συνεργασιών και σύντομη (3’) παρουσίαση της δεύτερης και τρίτης Συνεργασίας
  • Παρουσίαση όλων των συμμετοχών σε poster session στο φουαγιέ
 • Σε sites
  • Παρουσίαση των τριών πρώτων Συνεργασιών στα sites των 12 φορέων που οργανώνουν το Συνεργάζομαι
  • Παρουσίαση των τριών πρώτων συμμετοχών στο site του Technology Forum
 • Γενική
  • Προβολή των τριών πρώτων συμμετοχών στα ΜΜΕ

 

Διοργανωτές του «Συνεργάζομαι» είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), ο Σύνδεσμος Εταιριών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) και ο θεσμός βρίσκεται υπό την αιγίδα της της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ),  της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ), της Enterprise Greece (EG) και του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΔΘ) και την ενεργό συμμετοχή του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ).

Πληροφορίες:

ΑΠΘ Σοφία Τσακίρη 2310-994.034

ΕΚΕΤΑ Χρυσούλα Κατσικάκη 2310-498.157

ΠΑΜΑΚ Τίνα Αρβανιτάκη 2310-891.864

ΣΕΒΕ Μαρίνος Τσαγκαράκης 2310-535.333

ΣΕΠΒΕ Φωτεινή Πετμεζά 2310-365.130

ΑΖΚ Λήδα Παπατζήκα 2310-379.341

Ο στόχος αυτός αποτελεί και τον πυρήνα της στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης που προωθείται από την Ε.Ε για την περίοδο 2014-2020 και υλοποιείται σε εθνικό επίπεδο από την ΓΓΕΤ.

Comments are closed